กลับไปหน้าแรก

๓. สังฆาฏิสูตร

ว่าด้วยผู้พระพฤติธรรมอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้พระองค์


หน้า ๕๘๓

อรรกถาสังฆาฏิสูตร