กลับไปหน้าแรก

ภาพซ้าย - นางจิรวัฒน์ ( อี๊ด ) ศรีสัตนาเจ้าของธุรกิจในเครือข่าย
วัดพระธรรมกาย
ภาพขวา - นางเพียงนิล ศิริเกษม ภรรยา " เสี่ยพะ " สุวิทย์
มหาแถลง เศรษฐีนีผู้ทุ่มกำลังทรัพย์-กำลังกายให้วัดพระธรรมกาย
อย่างสุดชีวิตจนกลายเป็นอุบาสิการะดับหัวแถว