แฉธรรมกายคิดรื้อพระไตรปิฎก

เปิดแผน "วัดธรรมกาย" เขย่าศาสนา ประกาศรื้อพระไตรปิฎกมาเขียนใหม่อ้างของเก่าผิดเพี้ยน ใช้ธรรมกายเจดีย์เป็นหัวหอกตั้งตัวเป็นศูนย์กลางชาวพุทธ บอกมีแต่วัดเท่านั้นที่อาจเป็นความหวังกอบกู้ศาสนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาจุฬาฯสวนทันควันอย่าเป็นปลวกแทะพระไตรปิฎก ขืนทำมีหวังเพี้ยนไปกันหมดโดยเฉพาะกรณี "นิพพาน" มีตัวตน ระบุทุกวันเป็นพวกหัวมังกุท้ายมังกรอยู่แล้ว "ส.ศิวรักษ์" ไล่ส่งให้ไปบวชที่อื่นถ้าคิดว่าตัวเองถูกคนเดียว
ปัญหาของวัดพระธรรมกาย ไม่เพียงแต่จะมีประเด็นคำสอนที่ผิดเพี้ยน การทำบุญที่อวดโอ่ปาฎิหารย์ ปรากฎว่าตามแผนของวัดพระธรรมกายที่จัดทำขึ้นยิ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนก เพราะถึงขนาดตั้งเป้าเปลี่ยนแปลงแนวทางของศาสนาพุทธเสียใหม่ นับตั้งแต่การจะจัดทำพระไตรปิฎกใหม่ และการสร้างวัดให้กลายเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธแทนสถานที่อื่น ๆ
เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีว่า ในหมู่กัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายได้มีการแจกจ่ายเทปของพระสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้อำนวยการด้านเผยแพร่ศาสนา วัดพระธรรมกาย ที่กล่าวกับบรรดากัลยาณมิตรที่วัดพระธรรมกาย โดยมีการปลุกเร้าให้เร่งการสร้างธรรมกายเจดีย์ให้เสร็จด้วยวิธีการขายบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวองค์ละ 1 หมื่นบาท ตั้งเป้าให้ได้ 1 ล้านองค์ เป็นเงิน 1 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ พระสมชายกล่าวว่า ธรรมกายเจดีย์ถือเป็นก้าวแรกที่จะทำให้วัดพระธรรมกายกลายเป็นศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก โดยจะวางแผนการดำเนินงาน 4 ด้านคือ 1.เป็นศูนย์กลางในการศึกษาธรรม ใครต้องการศึกษาวิชชาธรรมกาย เข้าถึงธรรมต้องมาที่นี่ มีปฏิบัติวิชชาธรรมกาย 24 ชั่วโมง และทุกคนจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก 2.จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติของวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าวิจัยทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางพระปริยัติธรรม จะเป็นสำนักตักกะศิลาของพุทธศาสนา ใช้หลักสูตรนานาชาติ, นักศึกษานานาชาติ, ครูบาอาจารย์หลายชาติ, ใช้ภาษาอังกฤษสอน และมีโครงการวิจัยกับประเทศต่าง ๆ
"พอเรียนจบไปทำงาน เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสนับสนุนการทำบุญ ก่อนจบอาจมีการฝึกงานต่างประเทศ 2-3 เดือน มองให้กว้างใครชอบประเทศไหน เตรียมเรียนภาษานั้น ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะต้องรู้ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และภาษาตัวเองชอบ"
ภายในมหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันธรรมกายนานาชาติเจาะลึกพุทธศาสนาโดยตรง เป็นศูนย์กลาง นักวิชาการศาสนาที่เก่งสุด มากสุดจะมาอยู่นี่ มีห้องสมุดพุทธศาสนาของโลก รวมคัมภีร์ใบลาน ศิลาจารึก ทุกภาษา มีสถาบันภาษาเป็นร้อยภาษา สอนให้คนเชี่ยวชาญภาษา นำธรรมะไปเผยแพร่ในดินแดนต่างๆ เรียนเพื่อใช้ให้เข้าใจ ต่อไปจะมีผู้เชี่ยวชาญวางแผนการไปเผยแผ่ศาสนาต่างประเทศ
พระสมชายกล่าวอีกว่า องค์กรพุทธบริหารอ่อนที่สุด ในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธเป็นฝ่ายรับ ความหวังอาจจะมีในวัดพระธรรมกายที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาในโลก จุดสำคัญคือวัดพระธรรมกายจะต้องชำระพระไตรปิฎก เพราะมีความผิดมาก ขาดหาย วัดจะทำธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางเดียว นักวิชาการด้านศาสนาเดินผิดทางไปมาก ตีความผิด เผลอๆคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพระพุทธเจ้า เพราะไม่ได้ปฏิบัติ ไม่เชื่อการตรัสรู้
แผนงานด้านที่ 3.เป็นศูนย์กลางเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก อาจเป็นสถานีวิทยุเสียงธรรมกาย ไปทั่วโลก ออกข่าวทุกวัน เรื่องธรรมะ และ 4.เป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รวมใจที่มหาธรรมกายเจดีย์ ชาวพุทธทั่วโลกต้องมาที่นี่สักครั้งในชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระสมชายนั้นมีบทบาทในการเผยแผ่คำสอนของวัดพระธรรมกาย โดยเฉพาะได้เขียนหนังสือมงคลชีวิตฉบับธรรมทายาทของวัดออกเผยแพร่ โดยดัดแปลงจากหลักมงคลชีวิตในศาสนาพุทธ และมีการสอดแทรกคำสอนของวัดลงไป โดยเฉพาะเรื่องนิพพานที่เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ เรียกว่าอายตนนิพพาน ซึ่งเมื่อพระอรหันต์ดับขันธ์ลงธรรมกายของพระรูปนั้นจะถูกอายตนนิพานดูดไปเสวยสุข ไปล้อมรอบพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ตรงกลาง และถือว่านิพพานเป็นสิ่งที่มีตัวตน นอกจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมาพระสมชายเป็น 1 ในทีมงานของวัดพระธรรมกายที่ออกมาตอบโต้ข่าวทีวัดถูกโจมตี และยืนยันว่านิพพานเป็นอัตตารวมถึงพระสมชายยังได้เขียนหนังสือเพื่อยืนยันนิพพาน อัตตาขึ้นมาด้วย
ทางด้านพระมหาบุญถึง ชุตินธฺ ชุตินฺธโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่วัดพระธรรมกายจะชำระพระไตรปิฎกใหม่ โดยเฉพาะถ้าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง "นิพพาน" ที่ทางวัดระบุว่าเป็น
"อัตตา"หรือมีตัวตนว่า ได้ยินแล้วตกใจ เป็นเรื่องที่อันตรายมาก เพราะยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกในวงการพระพุทธศาสนา
เรื่องอัตตานั้นพระพุทธเจ้าเองยังทรงกระทำทุกอย่างเพื่อให้หลุดพ้นไปสู่ "อนัตตา" แต่นี่กลับจะมายึดอัตตากัน มันกลับตาลปัตไปสู่เรื่องของการติดยึดวัตถุนิยม ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องถือพุทธไม่ต้องนับถือพระพุทธเจ้าก็ได้ เพราะตามความเชื่อของศาสนาอื่นๆเกือบทุกศาสนาศาสดาก็จะมีอาณาจักรสิงสถิตย์ เหมือนกับที่ทางวัดพระธรรมกายพยายามจะสร้างนิพพานให้เป็นอาณาจักร โดยบอกว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่
"หากวัดพระธรรมกายจะชำระพระไตรปิฎกก็คงทำได้ แต่ถามว่าจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ถ้าจะชำระจริงอาตมาต้องถือว่าวัดนี้เป็นปลวกที่กัดแทะพระไตรปิฎกซึ่งบรรจุพระธรรมคำสอน
ของพระพุทธเจ้า ทำให้พระวินัยวิปริต ทุกวันนี้พระของวัดพระธรรมกายก็เป็นพวกหัว
มังกุท้ายมังกรอยู่แล้ว เพราะบวชในนิกายเถรวาทแต่ปฏิบัติคล้ายๆมหายาน และก็ไม่ใช่แบบที่เขาปฏิบัติกันอยู่เป็นสากลด้วย ผิดเพี้ยนที่ไปยึดถือปฏิบัติกันเองเฉพาะกลุ่ม"
นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน นักเขียนและนักวิจารณ์สังคมชื่อดัง ให้สัมภาษณ์กรณีวัดพระธรรมกายจะแก้ไขพระไตรปิฎกโดยกล่าวหาว่าพระไตรปิฎกเขียนผิดว่า การแก้ไขจะเป็นการตั้งใจสังคยานาด้วยความถูกต้องดีงาม หรือแก้ไขเพื่อการฉ้อฉล ในเมื่อวัดพระธรรมกายพูดตลอดเวลาว่าสังกัดคณะสงฆ์ไทย มีครูบาอาจารย์เป็นถึงสมเด็จฯ เถระผู้ใหญ่ของวัดปากน้ำภาษีเจริญ แต่อยู่ๆก็ออกมาบอกว่าพระไตรปิฎกผิดต้องทำการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องทั้งหมด อย่างนี้ต้องใช้คำว่าอวดดี ไม่มีสัมมาคารวะผู้ใหญ่เลยหรือ
การสังคยานาพระไตรปิฎกมีมาหลายครั้งหลายหนแล้ว อาจมีผิดบ้างแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อย
ทั้งนี้พุทธศาสนามีมากว่า 2,500 ปีแล้ว ที่กล้ากล่าวได้เช่นนี้ก็เพราะพระในศาสนาพุทธมีความทรงจำที่แม่นยำมาก ในอดีตมีพระหลายรูปท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด ตอนนี้ก็เห็นมีพระพม่าที่สามารถท่องได้ทั้งหมด แสดงว่าวัดพระธรรมกายกล่าวหาพระในอดีตบิดเบือนเช่นนั้นใช่หรือไม่ หรือว่าพระไตรปิฎกของวัดพระธรรมกายถูกคนเดียวคนอื่นผิดหมด เป็นเพราะพระไตรปิฎกไม่มีวิชชาธรรมกายจึงผิดทั้งหมดหรืออย่างไร
ส่วนกรณีที่จะก่อสร้างธรรมกายเจดีย์ให้เป็นศูนย์กลางของชาวพุทธโลก เช่นเดียวกันกับศาสนาอื่น ความจริงเป็นเรื่องของเด็กเมื่อวานซืน ทำอะไรก็ต้องใหญ่โตมโหฬาร คิดอะไรขึ้นมาได้ก็ต้องเร่งทำรอไม่ได้ เดี๋ยวจะตกบุญสร้างบารมีไม่ทัน ทำบุญน้อยก็จะมีบารมีน้อยต้องทำกันสุดฤทธิ์สุดเดช
"แต่เวลาคนอื่นขอเงินคืนกลับงกไม่ให้ เวลาขอก็อ้างพระเวสสันดรที่ทำบุญหมด แต่เวลาเขามาขอคืนกลับปฏิเสธอ้างศรัทธา ก็ตอนทำบุญเขาเกิดศรัทธาตอนนี้เขาไม่ศรัทธาก็ต้องมาขอคืน ควรต้องเพิ่มให้อีกมากๆเพื่อให้เหมือนกับที่วัดพระธรรมกายสอน คือทำบุญมากได้มาก ตอนทำหมื่นบาท เวลาคืนได้บุญมากก็ต้องคืนสองหมื่นถึงจะตรงตามคำสอน"