เรื่องย่อหนังสือ "แฟ้มคดีธรรมกาย "


หนังสือ

"แฟ้มคดีธรรมกาย เล่มที่ 1"

มีจำหน่ายที่ …

วัดสวนแก้ว จ.นนทุบรี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ และศาลาพระเกี้ยว

ดวงกมล สยามสแควร์และมาบุญครอง

บุ๊คเชสท์ สยามสแควร์, อาร์ซีเอ, เยาฮัน

บุ๊คคอนเนอร์ Big C วงศ์สว่าง, ชมอักษร แจ้งวัฒนะ

มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร

มหาจุฬาบรรณาคาร มหาจุฬาราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ

ศึกษิตสยาม หลังกระทรวงมหาดไทย

สโมสรรัฐสภา บริเวณรัฐสภา หน้าอาคาร 2

ร้านนายอินทร์ ทุกสาขา

ร้านซีเอ็ด ทุกสาขา

ดอกหญ้า ทุกสาขา

หรือ เรียก Pager เบอร์ 1144-77477
รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน กองทุนป้องปรามภัยทางพระพุทธศาสนา วัดสวนแก้ว