มส.เมินทบทวนคำสั่งปลดพรหมโมลี

วันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543


มส.เมินทบทวนคำสั่งปลดพรหมโมลี

นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า กรมการศาสนาไม่ได้นำเรื่องกรณีพระสงฆ์ 50 รูปจากห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ที่ร้องเรียนผ่านกรมการศาสนา ขอให้มส. ทบทวนมติปลดพระพรหมโมลี พ้นจากเจ้าคณะภาค 1 เข้าที่ประชุม เนื่องจากทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนและกระบวนการอย่างชอบธรรมแล้ว ประกอบกับองค์กรสูงสุด ตาม พ.ร.บ.การปกครองคณะสงฆ์ ได้มีมติแล้ว จึงถือเป็นที่สุด

รองอธิบดีกรมการศาสนา ยังกล่าวถึงกรณีที่มีป้ายข้อความใหญ่ เชิดชูพระพรหมโมลี นำไปติดบริเวณสะพานพระราม 9 ว่า เท่าที่ทราบ มีข้อความที่ไม่ค่อยเหมาะสม เพราะยังระบุว่าพระพรหมโมลี ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1 ทั้งที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาให้พระพรหมโมลี ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1 ไปแล้ว และมีผลทางกฎหมายแล้ว ดังนั้นกรมการศาสนา จะประสานไปยังสำนักงานเขต ที่ดูแลรับผิดชอบ ให้พิจารณาปลดป้ายดังกล่าวลง

สำหรับป้ายดังกล่าว มีข้อความระบุไว้ว่า "ขอเทิดทูนพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 ที่รักษาพระธรรมวินัย" จากคณะสงฆ์-ภิกษุ ภาค 1


Krungthep Turakij Newspaper