Make your own free website on Tripod.com

กลับไปหน้าแรก

๓. สังฆาฏิสูตร

ว่าด้วยผู้พระพฤติธรรมอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้พระองค์


หน้า ๕๘๓

อรรกถาสังฆาฏิสูตร