Make your own free website on Tripod.com

เนชั่นสุดสัปดาห์


กลับไปยังหน้าแรกกรณีธรรมกาย'มหาเถรสมาคม'มิอาจ ท้า..ฟ้าลิขิต
ปรากฏการณ์ 'พระอักษร' สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงออกมาถึง 4 ฉบับ ถือเป็นประวัติศาสตร์วงการสงฆ์ไทยก็ว่าได้ พระองค์ทรงออกมาชี้แนวทางแก้ไขจัดการ 'กรณีพระธัมมชโย และวัดพระธรรมกาย' ที่ตกเป็นจำเลยสังคมมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2541
เสียงสะท้อนจาก 'ยุวสงฆ์'มหาเถรสมาคม : ในคลื่นลมวิกฤติศรัทธา
เป็นเวลานานกว่า 7 เดือน ที่คณะสงฆ์และฆราวาส ผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดโปงพฤติกรรมของวัดพระธรรมกาย ด้วยรูปแบบต่างๆ ซึ่งในนั้นก็มี 'คณะสงฆ์หนุ่ม' หรือ 'ยุวสงฆ์' รวมอยู่ด้วยย้อนไปเมื่ออดีตยามใดที่เกิดปัญหาในวงการสงฆ์
"อยากให้นำ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 กลับมาใช้อีก"พระมหาบุญถึง ชุตินธโร
พระมหาบุญถึง ชุตินธโร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวว่า พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 ที่ใช้ในปัจจุบันเป็น 'ฉบับเผด็จการ' ในวงการคณะสงฆ์ ตั้งแต่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงเพียงครั้งเดียว คือ พ.ศ.2535
ภาวะผู้นำของชาวพุทธกับการสืบสานพระศาสนา
ปัจจุบัน สังคมไทยของเรานี้ มีสภาพจิตอย่างหนึ่งที่ได้สั่งสมมานานเป็นร้อยปี จนกลายเป็นสิ่งที่ฝังแน่นเข้าไปอยู่ในจิตไร้สำนึกเลยทีเดียว คือ ภาวะของความเป็นผู้ตาม สภาพจิตแบบผู้ตามนี้ กล่าวได้ว่า กำลังครอบงำจิตสำนึกของสังคมไทย


Copyright 1997 Nation Multimedia Group