Make your own free website on Tripod.com

ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ที่ปรึกษาใหญ่มิตรต่างดาว

ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ.2482 เป็นชาวเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2508 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และไปศึกษาต่อที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา จนสำเร็จปริญญาเอกทางเภสัชเคมี จากวิทยาลัยเภสัชศาสตร์แมสซาชูเสตส์ เคยเป็นหัวหน้าหน่วยภาษาอังกฤษของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าภาควิชาเคมี และเป็นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นเลขาธิการโครงการร่วมมือทางเคมีส่วนภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ขององค์การยูเนสโก 7 ปี (พ.ศ.2520-2526) และเป็นผู้แทนประเทศไทยในโครงการนี้ 15 ปี (พ.ศ.2520-2534) เคยได้รับเชิญให้เป็นผู้เสนอชื่อสมควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี เดินทางไปร่วมประชุมดูงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากว่า 20 ประเทศ

เคยเป็นอุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมเคมี เป็นกรรมการเลขานุการ สาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2518-ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 20 ปี เคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

นอกจากสนใจทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังสนใจทางจิตวิญญาณศาสตร์อีกด้วย ปัจจุบันเป็นประธานชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯ อันศักดิ์สิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานทูตสันติภาพแห่งโลก และสมาพันธ์ศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติแห่งประเทศไทย

ดร.พิชัย ได้จัดพิมพ์จุลสารเรื่อง '1999 โลกพินาศ 2542 แผนอยู่รอด' ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำทำนายเหตุการณ์โลกปี 2540-2544 โดยกล่าวถึง ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในช่วงปี พ.ศ.2540-2544 โดยเหตุการณ์สำคัญ จะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี 2540 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโลกมนุษย์ในรูปของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ หมายความว่า จะเกิดแผ่นดินไหว ฝนแล้งติดต่อกันยาวนาน เกิดน้ำท่วมในบางประเทศ มีลมพายุชนิดต่างๆ และภูเขาไฟระเบิด

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยตามภาคต่างๆ และสรุปว่าประเทศไทยเสียหายน้อยกว่าทุกประเทศคือ 70 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เสียหาย 90 เปอร์เซ็นต์ ทั่วโลกจะมีคนมีชีวิตรอดเหลือเพียงไม่เกิน 100 ล้านคน จากประชากรทั้งโลกในปัจจุบันมากกว่า 5,000 ล้านคน

แต่ประเทศไทยจะเหลือคนประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งมากกว่าประเทศอื่น เพราะไทยโชคดีที่มีพระโพธิสัตว์ 2 องค์ คือ สมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ได้ดลใจให้พวกเราสร้างสิ่งดุลกรรมให้แก่ประเทศขึ้นมา 2 สิ่ง คือ ปัญจเจดีย์พิทักษ์โลก (ภาคเหนือ) และเจ้าแม่กวนอิม 4 ปางพิทักษ์ไทย (ฝั่งทะเลตะวันตก ทางเข้าภาคใต้) ซึ่งจะทำให้โลกมนุษย์ยังอยู่รอด และพยายามทำให้เหตุการณ์ชะลอช้าลงไปอีก 30 ปี

ชาวไทยผู้มีศีลธรรม ซึ่งเหลือรอดจากภัยนี้ จะเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ให้คนรุ่นต่อไปทราบ โดยเฉพาะกลุ่มชนที่สวดมนต์ภาวนาจะมีบทบาทมาก หนทางแก้ไขคือรวมผู้มีอำนาจจิตมั่นคงในศีลห้า รวมกลุ่มสวดมนต์ให้มากทั่วโลก (ดำเนินการให้มีโครงการสวดมนต์เพื่อความมั่นคงของโลกมนุษย์) บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีญานสูง เช่น ใบโพธิสัตว์ เหรียญมงคลจักรวาล ฯลฯ

นอกจากนั้น กล่าวถึงการเตรียมตัวทั้งในขณะนี้ ระยะที่ภัยพิบัติใกล้จะเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวในขณะที่เกิดภัยพิบัติ โดย 2 ระยะแรก เน้นที่การสวดมนต์ บำเพ็ญภาวนา ฝึกกรรมฐาน และรักษาศีล 5
Last modified: วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542