Make your own free website on Tripod.com

กมธ.จี้สอบทั่วปท. สมบัติ'ธัมมชโย' ที่ดิน-เงิน-อาณาจักรธุรกิจ อดีตสาวกข้องใจ'ชีจันทร์' กมธ.ศาสนาตะลึงข้อมูลลับธรรมกาย 'สีกาอี๊ด'คนสนิทเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของกว่า 10 บริษัท เตรียมทำหนังสือถึงกรมที่ดิน-ธปท. ตรวจสอบที่ดินทรัพย์สินทั่วประเทศ เสนอหมอประเวศเป็น กก.แก้ปัญหาวัดฉาว หัวข้อข่าว นสพ.มติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541

Posted by ฉึกกะฉัก on December 24, 1998 at 08:05:33:

กมธ.จี้สอบทั่วปท. สมบัติ'ธัมมชโย' ที่ดิน-เงิน-อาณาจักรธุรกิจ อดีตสาวกข้องใจ'ชีจันทร์' กมธ.ศาสนาตะลึงข้อมูลลับธรรมกาย 'สีกาอี๊ด'คนสนิทเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของกว่า 10 บริษัท เตรียมทำหนังสือถึงกรมที่ดิน-ธปท. ตรวจสอบที่ดินทรัพย์สินทั่วประเทศ เสนอหมอประเวศเป็น กก.แก้ปัญหาวัดฉาว หัวข้อข่าว นสพ.มติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541

แฉ 10 บ. ของสีกาอี๊ดโดย'ธรรมกาย'
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 ธันวาคม ที่ห้องประชุม 202 อาคารรัฐสภา 2 มีการประชุมคณะกรรมธิการการศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร มีนายเด่น โต๊ะมีนา ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธาน โดยพิจารณาซัตติเรื่องการศึกษาการดำเนินงานของวัดพระธรรมกาย ซึ่งได้เชิญนายยุทธชัย อุตมา รองอธิบดีกรมการศาสนา และนาเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต มาชี้แจง

ผู้สื่อข่าวรางานว่า นายเสฐียรพงษ์ ได้นำเอกสารข้อมูลเพิ่มเตอมมามอบให้กรรมาธิการ อาทิ ข้อสังเกตเกี่ยกวับกรณีที่วัดพระธรรมากยอ้างเป็นจุดขายดึงคนมาปฏิบัติธรรม รวาทั้งหนังสือจดทะเบียนการค้าของบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย ประกอบไปด้วย บริษัทซึ่งมีเจ้าของชื่อ นางจิรวัฒน์ ศรีสัตนา หรือสีกาอี๊ด ทั้ง 10 บริษัท ได้แก่
บริษัท สวนสนบ้านบ่อหลวง จำกัด
บริษัท ไวแซค จำกัด
บริษัท บัวบานการเกษตร จำกัด
บริษัท ดูแวค จำกัด
บริษัท ซันกรุ๊ป อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
บริษัท หมอกมุงเมือง จำกัด
บริษัท ดีเวิลด์ จำกัด
บริษัท ไดเทรด 1992 จำกัด
บริษัท โซวิค จำกัด
บริษัท ซันดาแลนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
รวมทั้งบริษัทอื่นๆซึ่งมีชื่อของนางสาวอุบลทิพย์ สุพรรณานนท์ มีชื่อเป็นเจ้าของและหุ้นส่วนได้แก่
บริษัท ดีเจมส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเหอ
บริษัท เซ่งเฮง จำกัด
และบริษัท จี้เซ่งซุ่น จำกัด
มามอบให้กรรมาธิการด้วย

ชี้หลวงพ่อสดติดนิมิต
นายเสฐียรพงษ์ชี้แจงว่า ควารติดตามสอบสวนวัดพระธรรมกายใน 2 ประเด็นคือ
1) หลักธรรมและการปฏิบัติะรรมของวัดผิดเพี้ยนอย่างไร โดยเฉพาะการหาเงินด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งสังคมเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม
2) การบัญญัติเรื่องนิพพานของวัดพระธรรมกายที่อัางว่าผู้ที่บรรลุวิชชาธรรมกายเมื่อตายไปแล้วจะถูกดูดเข้าไปรวมกันในอายตนนิพพาน อันเป็นสถานที่ถาวรถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่

"เกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย ที่พระภาวนาโกศลเถระหรือหลวงพ่อสดคิดค้นนั้น มีหลักฐานยืนยันวาเมื่อหลวงพ่อสดปฏิบัติไปแล้วเกิดติดตัน เพราะไปติดที่นิมิต ท่านจึงไปให้ท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นเพื่อนของท่านที่สำนักวิปัสสนา วัดมหาธาตุฯแก้ให้ ปรากฎว่าสามารถแก้ได้ปรากฎตามหลักฐานที่หลวงพ่อสดเขียนไว้ในภาพถ่ายที่มอบให้วัดมหาธาตฯใจความว่า (ภาพนี้) ให้สำนักวิปัสสนา วัดมหาธาตุฯไว้เป็นที่ระลึก ในโอกาสที่ฉันได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนา ตามแบบแผนที่วัดมหาธาตุฯสอนอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว ยืนยันได้ว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องร่องรอยในมหาสติปัฏฐนสูตรทุกประการ แสดงว่าแนวทางของหลวงพ่อสดไม่ถูกต้อง แต่ท่านมีเจตนาดีไม่มีอะไรแคลือบแฝง จึงไม่ควรไปกล่าวโทษหลวงพ่อสด แต่เมื่อวัดพระธรรมกายนำเอาแนวทางปฏิบัติผิดๆไปปฏิบัติ แถมยังไม่ได้เรียนจากหลวงพ่อสดโดยตรงไปเรียนจากแม่ชี้จันทร์ ขนนกยูง อีกทอดหนึ่ง ยิ่งทำให้วิชชาธรรมกายผิดเพี้ยนยิ่งขึ้นไปอีก" นายเสฐียรพงษ์ระบุ

ตรวจสอบที่ดินธัมมชโยทั่ว ปท.
นายเสฐียรพงษ์กล่าวอีกว่า เมื่อพระวัดพระธรรกายนำปไปปฏิบัติแล้วเกิดมองเห็นดวงแก้วก็นึกว่าตัวเองบรรลุวิชชาธรรมกาย เกิดความลุ่มหลง เลื่อใส และต่อมาเห็นว่าเป็จุดขายได้ก็เริ่มโครงการต่างๆขึ้นเพื่อขายบุญ ทำให้เพี้ยนหนักขึ้นไปอีกถึงขนาดโฆษณาว่าไม่จำเป็จ้องปฏิบัติก็บรรลุได้ด้วยการ "อัดพระธรรมกาย" ให้กับคนที่ถูกเลือกแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีโดยแลกกับการบริจาคเงินให้มากๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสฐียรพงษ์ได้เสนอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดพระธรรมกาย รวมทั้งได้มอบโฉนดที่ดินใน จ.เพชรบูรณ์ที่พระธัมมชโยเจ้าอาวาสให้ตรวจสอบด้วย ซึ่งกรรมาธิการเห็นด้วย โดยจะทำหนังสือตรวจสอบการถือครองที่ดินของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายทั่วประเทศเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพระธัมมชโยถือครองที่ดินเอาไว้หลายจังหวัดจอกจากี้ จะขอความร่วมมือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าอาวสาสและวัดพระธรรมกายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า คณะกรรมาธิการให้ความสนใจในข้อมูลของนายเสฐียรพงษ์เป็นอย่างมาก ทุกคนต่างถามรายละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องที่วัดพระธรรมกายชี้แจงว่าการที่มีชื่อพระธัมมชโยในโฉนกที่ดินนั้นกรมการศาสนาระบุว่าไม่ผิดกฎหมาย ธรรมวินัยนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งนายยุทธชัย อุตมา รองอธิบดีกรมการศาสนาชี้แจงว่า ไม่ได้เป็นผู้รับรองว่าสิ่งที่ปฏิบัติไม่ใช่เรื่องผิด และเห็นว่าหากมีการซือขายหรือถือครองกรรมสิทธิ์ในนามของนิติบุคคลจะไม่มีปัญหา หรือจะใช้ชื่อเจ้าอาวาสเป็นตัวแทนของวัดก็ได้ แต่จะมาใส่ชื่อดังกล่าวเป็นส่วนตัวไมได้

จี้แถลงตัวเลขรายรับรายจ่าย
นายเด่น โต๊มีนาประธานกรรมธิการแถลงหลังประชุมว่า ข้อมูลที่ได้จากนายเสฐียรพงษ์ ในเรื่องการปฏิบัติที่ตรงกับแนวของพระพุทธศาสนาหรือไม่นั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และตั้งข้อสังเกตว่าหากสิ่งที่วัดปฏิบัติอยู่นั้นไม่ตรงตามหลักพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงใย ส่วนที่เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะกรณีที่วัดระดมทุนในการกิจกรรมต่างๆ ควรศึกษาต่อว่าการระดมทุนมาใช้นั้น นำไปใช้ในเรื่องใดบ้าง เพราะที่ผ่านมาวัดไม่เคยแถลงให้ชัดเจน และใครเป็นผู้ดูแลเรื่องการใช้จ่าย และควรมีวิธีแก้ไขจะทำอย่างไร นอกจากนี้ ยังฝากให้กรมการศาสนาได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข

"คณะกรรมาธิการเห็นว่าในครั้งต่อไปจะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ อธิบดีกรมทะเบียนการค้ามาให้ข้อมูล กรณีที่วัดมีการดำเนินการในรูปธุรกิจเป็นบริษัทต่างๆ ว่าบริษัทเหล่านั้นดำเนินการอย่างไร มีใครเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นบ้าง และจะให้อธิบดีที่ดินมาให้ข้อมูลเรื่องที่ดินเพราะมีข่าวว่ามีชื่อพระผู้ใหญ่ในวัดบางท่านปรากฎในโฉนด เราสงสัยกันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในเมื่อวัดพระธรรมกายเป็นิติบุคคล ทำไมไม่ใช้ชื่อวัดในโฉนด แต่ทำไมกลายเป็นชื่อพระ นอกจากนี้จะเชิญสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และตำรวจสันติบาล มาให้ข้อมูลในการประชุมวันที่ 6 มกราคม 2542" ประธานกรรมธิการกล่าว

ศิษย์ธัมมชโยดอดพบรองปลัด ศธ.
นายอำนวย สุวรรณคีรี ประธานที่ปรึกษา กมธ.กล่าวว่า ตอนนี้กำลังรอผลการศึกษาของกรมการศาสนาในเรื่องหลักคำสอนของวัดระธรรมกายอยู่ ซึ่งศึกษาจากหนังสือจำนวน 111 ฉบับ และตนเห็นว่าสำหรับคณะกรรมการที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นเพื่อให้ลงมาศึกษาเรื่องดัล่าวโดยมีรองปลัดกระทรวงเป็นประธานนั้น ควรจะเชิญปราชญ์ หรือนักวิชาการที่มีความรู้ อาทิ น.พ.ประเวศ วะสี เข้าร่วมเป็นกรรการด้วย

นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและเสนอแนะการแก้ปัญหาวัดพระธรรมกายกล่าวถึงความคืบหน้าว่า ได้พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ 15 คนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งผู้ทรางคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาภายในและภายนอกกระทรวง จะเสนอนายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวงศึกษาฯ นำเสนอนายอาคม เอ่งฉ้วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาฯ เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในวันเดียวกันได้มีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิธรรมกาย 4 คน มาเข้าพบตนเพื่ออวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงกณีวัดพระธรรมกาย ได้ชี้แจงไปว่ากระทรวงทำไปตามหน้าที่ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงภาพรวมของสังคมเพื่อพุทธศาสนา จะได้เป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริง

นายยุทธชัย อุตมา รองอธิบดีกรมศาสนาให้สัมภาษณ์เพิ่มเตอมว่า รายชื่อคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลศึกษาและเสอนแนะการแก้ปัญหาวัดพระธรรมกายมีนายพิภพ กาญจนะ อธิบดีกรมการศาสนา และนางสาวิตตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ เป็นรองประธาน กรรมการมีรองอธิบดีกรมการศาสนา 3 คน คือตน นายอุดม สุขสุวรรณ และนายสมชาติ รัตนถาวร ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 4 คน และมีนายสำรวย สารัตถ์ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมเป็นเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีศึกษาธิการจังหวัดปทุมะานี และนักกฎหมายร่วมด้วย

นายยุทธชัยกล่าวว่า รูปเหมือนหลวงพ่อสดที่วัดพระธรรมกายใช้ทองคำมีน้ำหนักไม่เท่ากับที่โฆษณาไว้นั้น กรมยังไม่ทราบเรื่อง หากเป็นจริงก็เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน และวัดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย

สงสัยแม่ชีจันทร์ตัวปลอม
พระอดิศักดิ์ วิริยสกโก อดีตพระเหรัญญิก วัดพระธรรมกาย ปัจจุบันจำวัดที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เปิดเผยว่า เมื่อยังเป็นพระที่วัดพระธรรมกาย พระธัมมชโยให้ทำหน้าที่เหณัญญิกของวัด แต่เป็นเพียงหุ่นเชิด เพราะเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินของวัดไม่มีการตรวจสอบ ได้แต่เซ็นไปตามคำสั่งของเจ้าอาวาส ตอนหลังไม่มีการประชุมแต่จะสั่งมาเลย และพยายามกีดกันไม่ให้ตนเข้าไปมีส่วนรู้เห็น สำหรับเรื่องเหมืองทองคำเคยมาพูดให้ฟังครั้งหนึ่ง แต่กล่วอ้อมแอ้มว่าทางชายแดนไทย ลาว มีขุมสมบัติมากมาย แต่ไม่บอกรายละเอียดทำลุกลี้ลุกลน

"อยากจะพูดให้หมดเปลือกอีกเรื่อง คือ วันที่ 27 ธันวาคมนี้ที่ว่าจะเป็นงานวันเกิดของแม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ความจริงแล้วประวัติแม่ชีคนนี้เป็นชีธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น เดิมเคยเป็นแม่ชีผู้รับใช้แม่ชีทองสุก ซึ่งเก่งทางวิปัสสนาในวัดปากน้ำ เมื่อแม่ชีทองสุกสิ้น ชีจันทร์คนนี้จึงสวมรอยตั้งตัวเป็นอาจารย์ ไปถามคนเก่าคนแก่จะรู้เรื่องดี ชื่อแม่ชีจันทร์มีจริง แต่ไม่ใช่คนนี้ คนนี้เป็นตัวปลอม แล้วเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมาอุปโลกน์ว่าแม่ชีจันทร์คนนี้เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชชาธรรมกายจากวัดปากน้ำมีฤทธิ์เดชสูงมาก สามารถเอากายมนุษย์ ซึ่งเป็นกายหยาบขึ้นไปถวายข้าวแต่พระพุทธเจ้านับอสงไขยองค์ คือนับไม่ถ้วน เรื่องนี้ผิดหลักศาสนา เป็นการทำลายศาสนาอย่างสิ้นเชิง" พระอดิศักดิ์กล่าว

ร้องธรรมกายรุกป่าสงวนฯ
นายณัฐชัย สุบิน หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน กองการอนุญาตกรมป่าไม้ กล่วว่า พื้นที่ของสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกาย ใน จ.พิจิตร และจ.พิษณุโลก ตนได้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่พื้นที่ของกรมป่าไม้ กรมป่าไม้ไม่เคยให้เช่า ตนคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่ถวายให้กับทางวัด

นายธนกิจ ชัยดำรงค์เลิศ ป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า พื้นที่ป่าไม้ใน จ.พิษณุโลกไม่เคยให้ทางวัดพระธรรมกายใช้ประโยชน์ สถานที่นั่งสมาธิขอวัดพระธรรมกายที่ตั้งอยู่ที่ จ.พิษณุโลกเป็นของชาวบ้าน ซึ่งได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ตนไม่ทราบ ต้องไปสอบถามทางกรมที่ดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดภูเก็ต ว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านท่าเขา ต.เกาะยาวน้อย จ.พังงา ว่ามีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเข้าไปติดต่อขอซื้อที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าควนจุก ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาวน้อย จ.พังงา และมีการออกเอกสารสิทธิ์ให้ทั้งที่เป็นป่าสงวนฯ ขณะนี้ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังนายอำเภอเกาะยาวเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว