Make your own free website on Tripod.com

เดลินิวส์ 24/2/2542

ลุ้นระทึกวันนี้ถก'ธรรมกาย'

ลุ้นระทึกวันนี้ถกปัญหาธรรมกาย กรมศาสนาไม่ได้บรรจุวาระไว้ ในที่ประชุมมหาเถร กลัวข้ามหน้าเจ้าคณะภาค 1 แต่มีสิทธิถูกหยิบยกถกเป็นวาระจรได้ทุกเมื่อ กรรมาธิการ การศาสนาพบธรรมกายกระทบสถาบันหลัก ถ้าไม่ตัดสินถูกผิด อาจลามขั้นสงครามศาสนา กระเทือนการเมืองแน่ แค่เจ้าอาวาสสั่งก็ล่าชื่อปลดนายกฯ-รัฐมนตรีได้ทันที ตำรวจภาค 1 ควานหาหลักฐานธุรกิจเครือข่ายวัด พบมีการโอนเงินให้ศิษย์ไปลงทุน เอากำไรมาสร้างอาณาจักร "ธรรมกายเวิลด์" ใครอยู่ในวงจรนี้ต้องเอาดวงไปดูก่อนว่าจงรักภักดี พบโครงการที่ดินเข้าข่ายต้องสงสัย

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นายพิภพ กาญจนะ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่าตามที่นายอาคม เอ่งฉ้วน รมช.ศึกษาธิการสั่งการให้กรมการศาสนานำข้อมูล และเอกสารที่รวบรวมเกี่ยวกับกรณีวัดพระธรรมกาย เสนอต่อกรรมการมหาเถรสมาคม นั้น กรมจัดทำข้อมูลเสร็จแล้ว 21 ชุดเพื่อมอบให้พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1
ซึ่งจะเสนอต่อ กรรมการมหาเถรรูปอื่น ๆ หรือไม่ขึ้นอยู่กับพระพรหมโมลี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง สำหรับการประชุม มหาเถรในวันที่ 24 ก.พ.นี้ กรมยังไม่ได้บรรจุวาระเรื่องวัดพระธรรมกาย แต่หากกรรมการมหาเถรสมาคมรูปใดเห็น ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ยกขึ้นมาเป็นวาระจรได้
และบัดนี้ยังไม่มีพระบัญชาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จึงยังไม่มีการจัดสถานที่เพื่อประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาวัดพระ ธรรมกายเพียงเรื่องเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการที่กรมการศาสนาไม่นำข้อผลสรุป ปัญหาวัดพระธรรมกายเสนอกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตรง เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อน เพราะมหาเถรสมาคมมีมติให้พระพรหมโมลีเป็นผู้ดำเนินการผ่านสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง แต่กรมการศาสนาเตรียมข้อมูลถ้าจะให้พิจารณาเป็นวาระจร ก็จะมีการสรุปข้อมูลผลการศึกษาทั้งหมดไว้ด้วย

นอกจากการประชุมมหาเถรแล้วในวันที่ 24 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมกรรมาธิการการศาสนา เพื่อพิจารณาปัญหาวัดพระธรรมกาย เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบต่อสถาบันหลักของประเทศ รวมถึงการบิดเบือนคำสอนและพระธรรมวินัยเช่น การสอนว่านิพพานเป็นอัตตา เป็นสถานที่ สามารถเข้าไปจับมือถือแขนพระพุทธเจ้าได้ ซึ่งมีสานุศิษย์ที่มีความศรัทธาและถูกปลูกฝังเรื่องคำสอนนี้มานานแล้ว มีจำนวนเป็นล้าน ๆ คน ที่เชื่อว่านิพพานเป็นอัตตา หากมีผู้หลงเชื่อหรือฝักใฝ่เพิ่มมากขึ้นและมีความคลั่งไคล้,ลุ่มหลงในตัวบุคคล เหมือนกับศาสนาอื่น จะทำให้ผู้นับถือศาสนาพุทธแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย อาจเป็นมูลเหตุทำให้
เกิดสงครามศาสนา

นอกจากนั้นการสร้างวัดพระธรรมกาย ให้เป็นศูนย์กลางของชาวไทยหรือศูนย์กลางของโลก โดยไม่มีการอ้างอิงคณะสงฆ์ไทย อาจทำให้ชาวพุทธทั่วโลกไม่รู้จักศาสนาพุทธและ
คณะสงฆ์ไทยที่มีพระสังฆราชฯเป็นประมุข แต่จะรู้จักในนามของวัดพระธรรมกาย
ในอนาคตศาสนาพุทธอาจจะมีปัญหามากยิ่งขึ้น

ส่วนผลกระทบทางด้านการเมือง หากมีเหตุอันไม่พึงประสงค์ในบางเรื่องหรือบางสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับวัดพระธรรมกาย วัดพระ ธรรมกายอาจจะใช้พลังมวลชนจำนวน 50,000 คน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในการขับตัวบุคคล, ผู้มีอำนาจ ที่มิใช่สาวกของวัดพระ ธรรมกายได้ทั้งตัวรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งนายก รัฐมนตรี ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เป็นไปตามที่เจ้าอาวาสสั่งหรือต้องการ

รายงานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจภาค 1 เปิดเผยว่า ตำรวจภาค 1 กำลังติดตามหลักฐานการทำธุรกิจโดยอาศัยเงินของวัดพระธรรมกาย ที่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจะให้อุบาสกหรืออุบาสิกาที่มีความใกล้ชิดกับวัดเป็นผู้ดำเนินการ วัดจะมีการปลูกฝังให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายว่าไม่ถือเป็นบาป เนื่องจากจะนำกำไรมาใช้สำหรับกิจกรรมศาสนา เพื่อขนคนไปฝั่งนิพพาน เป็นการจำกัดความตระหนี่ถี่เหนียวที่มีอยู่ในตัวคน โดยศิษย์บางคน ก็ถูกเอาชื่อไปใส่ในบริษัทธุรกิจบางแห่งชนิดที่ไม่รู้ตัวมาก่อน และจำเป็นจะต้องลงนามในกระดาษเปล่าไว้
เพื่อโอนอำนาจ หรือถ่าย เททรัพย์สินในภายหลัง

"ถ้าใครเป็นบุคคลเป้าหมาย ก็จะมีการนำเอาดวงชะตาไปให้หมอดูตรวจสอบก่อนว่าไว้ใจได้หรือไม่ โดยเป้าหมายที่ว่า คือคนที่จะมาเป็นผู้บริจาคคนสำคัญ หรือจะเป็นสาขา สร้างเครือข่ายให้ ก็จะถูกตรวจสอบและดึงเข้ามา"

สำหรับช่วงที่วัดเริ่มมีส่วนเกี่ยวกับบริษัทธุรกิจคือในช่วงปี 2528-2529 โดยวัดประกาศจะมีโครงการ "ธรรมกายเวิลด์" เพื่อให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธในพื้นที่ 2,000 ไร่ ลักษณะโครงการจะออกแบบเป“นรูปวงกลมซ้อนกันหลายชั้น ดุจจำลองจักรวาล จุดศูนย์กลางจะเป็นปทุมเจดีย์ ซึ่งเจดีย์รูปดอกบัวสูงใหญ่ถึง 200 เมตร และเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในโลก รวมถึงได้รับอนุญาตก่อสร้างจากกรมการบินพาณิชย์แล้วด้วย แม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะห้ามปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างสูง ๆ เนื่องจากเป็นจุดเส้นทางบินของเครื่องบิน บริเวณโครงการจะประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงฆ์ ธุดงคสถาน อาคารค้นคว้าวิชชาธรรมกายชั้นสูง ศูนย์ฝึกอบรมและปลูกฝังคุณธรรมนานาชาติ โดยวัดโฆษณาว่าจะมีคนนับแสนนับล้านเดินทางเข้ามา ธรรมกายเวิลด์จะเป็นเหมือนกับเมืองหลวง
ของศาสนาพุทธ เช่นเดียวกับชาวมุสลิมมีนครเมกกะ หรือศาสนาคริสตŒมีนครวาติกัน

อย่างไรก็ตามการก่อสร้างธรรมกายเวิลด์ต้องใช้ทุนมหาศาล และจำเป็นต้องแสวงหารายได้ทางอื่นเข้ามาประกอบด้วย จึงได้มีบริษัทที่ดินเกิดขึ้นหลายแห่งเป็นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวพันกับวัด โดยมีการพัฒนาที่ดินและขายที่ดินให้กับสานุศิษย์ โดยระบุว่าการซื้อที่ดินนั้นจะถือเป็นการทำบุญด้วยทางหนึ่ง

สำหรับโครงการที่อาจมีส่วนเกี่ยวพันกับวัด อาทิ โครงการที่ประตูน้ำพระอินทร์ จ.พระ นครศรีอยุธยาที่เปิดขายที่ดินโดยโฆษณาว่าจะก่อสร้างมหาวิทยาลัยธรรมกาย สร้างชุมชนที่มีแต่คนดี มีศีลธรรม เป็นสวรรค์บนดิน โดยขายที่ดินจัดสรรให้กับสานุศิษย์แบ่งเป็นแปลง ๆ ละ 400-500 ตารางวา ราคา 4-5 แสนบาท ขณะที่ต้นทุนที่ดินซื้อมาไร่ละ 2-3 หมื่นบาท เมื่อขายที่ดินไปแล้วก็เกิดปัญหาในภายหลัง เพราะไม่ได้ทำสาธารณูปโภค ซึ่งเงินจำนวนมหาศาลจากการขายที่ดินก็ยังไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน

รายงานข่าว กล่าวอีกว่า อีกโครงการที่ตำรวจภาค 1 ได้รับข้อมูล คือการปลูกต้นกัลป-พฤกษ์ ที่วัดออกไปเรี่ยไรบุญขาย ต้นละ 1 หมื่นบาท ตามเป้าจะปลูก 2 หมื่นต้น โดยโฆษณาว่าจะ
สร้างเป็นลานกัลปพฤกษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมาต้นกัลปพฤกษ์ที่ว่าราคาแค่ต้นละ
หกสลึง และที่สำคัญก็คือแม้จะได้เงินจากโครงการนี้ไปแล้ว
ก็ยังไม่มีการปลูกต้นกัลปพฤกษ์

"โครงการทั้งหมด พระรูปสำคัญของวัดจะลงมาดูด้วยตัวเอง และให้กำลังใจกับเหล่าอุบาสก อุบาสิกา โดยอาศัยความเชื่อที่มีบุคคลเหล่านี้มีอยู่เป็นตัวกระตุ้น และกล้าให้มีการถือครองทรัพย์สินแทนอีกด้วย แต่มีการให้ลงชื่อในกระดาษเปล่าไว้ก่อน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดค่อนข้างจะมีมาก แต่ต้องรวบรวมหลักฐานด้วยซึ่งถือว่ายากเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน แต่ถือว่าเป็นเรื่องคดีทางอาญาที่ต้องพิสูจน์กันต่อไป"

นายอาคม เอ่งฉ้วน รมช.ศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีวัดพุทธบูชา บางมด กท. มีการเต้นจ้ำบ๊ะว่า วัดไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นความผิดที่เจ้าคณะฝ่ายปกครองต้องดำเนินการกับเจ้าอาวาส และอยากขอความร่วมมือวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศหากจัดงานบุญควรเน้นวัฒนธรรมไทยมากกว่าสิ่งยั่วยวน ถึงแม้จะให้มีการประมูลคนมาจัดงานวัด มีการเก็บค่าผ่านประตูก็ตาม