Make your own free website on Tripod.com

เดลินิวส์ 22/2/2542

เชิญชวนคนร่วมงานวันมาฆบูชา ซื้อโดม'ธรรมกาย'ทำให้มี'ตาทิพย์

ชายลึกลับโทรศัพท์ข่มขู่สำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือ "กรณีวัดพระธรรมกาย"ซึ่งเขียนโดย"พระธรรมปิฎก"ระบุหาเรื่องเดือดร้อนงานนี้ได้เจอดีเแน่ ขณะที่วัดพระธรรมกายยังเดินหน้ากล่อมสานุศิษย์ดูดทรัพย์รับวันมาฆบูชา อ้างสมัยพุทธกาลมีผู้ทำโคมมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพัน ๆ ดวงแล้วทำให้มี "ตาทิพย์" หวังให้มีผู้บริจาคสร้างโคมดวงละ 300 บาท ถึงเป้า 1 แสนดวง โปรเจกเดียวรับอย่างต่ำ 30 ล้านบาท แถมยังจัดทอดผ้าป่ากองละ 5 พันบาท สาธยาย อานิสงส์สารพัดทั้งทำให้สวยให้หล่อ มั่งมีชื่อเสียง-เงินทอง เป็นอัจฉริยะรู้แจ้งในศาสตร์ต่าง ๆ ที่หนักสุดคือจ่ายแค่ 5 พันช่วยย่นระยะทำให้บรรลุ "นิพพาน" ได้เร็วขึ้น

เมื่อ ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีบรรดาสานุศิษย์ของวัดเดินทางมาปฏิบัติธรรมกันค่อนข้างบางตา อย่างไรก็ตาม พระไชยบูลย์ ธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ลงมาที่ศาลาสภาธรรมกายสากลตามปกติ ทั้งนี้ พระไชยบูลย์ได้นำสานุศิษย์บูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งสมาธิตามแบบฉบับของวิชชาธรรมกาย โดยได้บอกให้สานุศิษย์นึกถึงดวงแก้วใสไว้ตรงกลางกาย หรือให้นำพระมหาศิริราชธาตุมาไว้ตรงกลางกายก็ได้แล้วจะเห็นนิมิตชัดขึ้น และจะได้เห็นความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่บนสวรรค์ด้วย

นั้นพระไชยบูลย์ได้เทศน ์บอกกับสานุศิษย์ว่า ในพุทธกาลสมัยสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีพระนามว่า "พระโคดม" ได้มีอุบาสก ผู้หนึ่งอุบัติซ้ำ ทิพย์จักษุ หรือตาทิพย์ อันเป็นผลมาจากการสร้างโคมประทีปในวันมาฆบูชา 1,000 ดวง และโคมเล็ก ๆ รายล้อม เกิดความสว่างไสวไปทั่วลานในวันมาฆบูชา จึงได้มาเกิดใหม่อีกภพชาติหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีใจบุญ อุบัติซ้ำ ทิพย์จักษุ เวียนว่ายภพแล้วภพเล่า เมื่อ 1 แสนกัลป์ที่ผ่านมา

พระไชยบูลย์กล่าวว่า ในแต่ละยุคบารมีของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีไม่เท่ากัน โดยในยุคนั้นได้มีพระสงฆ์ที่สำเร็จอรหันต์มาประชุมแนวทางวางแผน เผยแผ่ธรรมกันนับล้านรูป ก่อนที่จะออกไปเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วิชชาธรรมกายจึงมีมาแต่ครั้งพุทธกาล ดังนั้น ในโอกาสวันมาฆบูชา
ที่จะถึงซึ่งตรงกับวันที่ 1 มี.ค. ขอให้พวกเรามาร่วมกันจุดมาฆประทีปในภาคค่ำ พร้อม ๆ กันนับแสนดวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโคมมาฆประทีปนี้ทางวัดพระธรรมกายได้มีโครงการจัดสร้าง เพื่อให้สานุศิษย์สั่งจองเพื่อใช้จุดในคืนวันมาฆบูชา โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้บริจาคสร้างถึง 100,000 ดวง ราคาที่กำหนดไว้คือดวงละ 300 บาท แต่คนเดียว จะบริจาคมากกว่า 1 ชุดก็ได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งหาก
มีสั่งจองสร้างถึง 100,000 ดวง ทางวัดจะมีรายได้จากโครงการนี้อย่างต่ำ 30 ล้านบาท

ต่อมาเวลาประมาณ 10.30 น. หลังจากมีการนั่งสมาธิแล้ว พระไชยบูลย์ได้กล่าวกับสานุศิษย์อีกครั้งว่า ขอให้พวกเราได้เป็นผู้นำสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ ให้บรรลุวิชชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติ รวมทั้งให้มีอภิญญา 6 คือ อวัยวะในร่างกายทั้ง 6 เป็นทิพย์ เช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ เป็นต้น และยังกล่าวอีกว่า ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ใด ๆ เกิดขึ้นเราก็จะตั้งใจเป็นประธานรองสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ ส่วนประธานกองฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ใครต้องการหลวงพ่อจะมอบให้

เมื่อเทศน์จบพระไชยบูลย์ได้ขึ้นรถยนต์กลับออกจากสภาธรรมกายสากล โดยมีขบวนรถติดสัญญาณไซเรนนำทางออกไปเช่นเคย จากนั้นพระเผด็จ ทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ขึ้นเทศน์ต่อ โดยเนื้อหาคล้ายกับที่เคยเทศน์ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ผ่าน ๆ มา แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าครั้งนี้พระเผด็จไม่ได้มีการโต้ตอบข่าว ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกาย

หลังจากการเทศน์จบลงได้มีผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มใบสร้างโคมมาฆประทีปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าทางวัดมีโครงการบอกบุญใหม่เกิดขึ้นอีกหลายอย่างหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการลดราคาที่กำหนดให้บริจาคในบางโครงการด้วย

แต่ที่เป็นจุดหลักก็คือการชักจูงให้สานุศิษย์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวันมาฆบูชา กองบุญละ 5,000 บาท ซึ่งจะได้รับของที่ระลึก นอกจากนี้ยังสามารถจารึกชื่อ 20 ตัวอักษรบน มหาสุทธิบัลลังก์ ส่วนเชิงลาด ที่จะติดตั้ง ณ มหาธรรมกายเจดีย์ด้วย ทั้งนี้ ได้มีการแจกจ่ายโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์งาน ในโบรชัวร์บรรยายสรรพคุณอานิสงส์การทอดผ้าป่าสามัคคีในวันมาฆบูชาด้วยว่า 1. จะทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีสมบัติมากมาย ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานได้ง่าย 2. ทำให้เป็นบุคคลน่าเลื่อมใส มีชื่อเสียงเกียรติคุณ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดา 3. เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต 4. ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ อุดมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม มีตาสวยสดใส เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป ปราศจากศัตรูหมู่พาล 6. ทำให้เป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดในศาสตร์ทั้งหลาย สามารถศึกษาวิชชาธรรมกายได้โดยง่าย และสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วขึ้น

ในโบรชัวร์ยังระบุด้วยว่า บรรยากาศของวันมาฆบูชาในครั้งพุทธกาล ซึ่งมีพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่า "โอวาทปาติโมกข์" กำลังจะถูก จำลองให้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ณ ศูนย์ กลางธรรมกายแห่งโลก คือวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า ในช่วงเช้าผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปทำข่าวที่วัดพระธรรมกาย ได้ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดกักไว้ด้านนอก ไม่ให้เข้าไปในวัด อีกทั้งยังมีการแจกจ่าย ภาพถ่ายผู้สื่อข่าวจากสำนักต่าง ๆ รวมทั้งภาพถ่ายรถผู้สื่อข่าว ไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อสกัดผู้สื่อข่าว
อย่างไรก็ตาม หลังเวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณวัดได้

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้เขียนหนังสือ "กรณีวัดพระธรรมกาย" ออกพิมพ์เผยแพร่เพื่อชี้แจงหลักคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และพระไตรปิฎก โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการตอบโต้หลักคำสอนที่เบี่ยงเบนของวัดพระธรรมกาย ซึ่งสื่อสารมวลชนแขนง ต่าง ๆ ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ก็ได้มีการนำรายละเอียดบางส่วน
มานำเสนอให้ประชาชนทราบ จนเป็นที่ฮือฮาและมีเสียงเรียกร้องจากพุทธศาสนิกชนต้องการที่จะอ่านฉบับสมบูรณ์ แต่ไม่มีการ ออกวางจำหน่าย ล่าสุดมีข่าวว่าหนังสือฉบับนี้จะมีการเพิ่มอีกจำนวน 30,000 เล่ม

อย่างไรก็ตาม หลังหนังสือฉบับนี้ออกเผยแพร่ได้สร้างความไม่พอใจให้กับบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างมาก
มีการข่มขู่ไปยังบริษัท สหธรรมิก จำกัด ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้

นายนพพร โชคชัยศรี ผู้จัดการบริษัทสหธรรมิก เปิดเผยว่า ตั้งแต่หนังสือ "กรณีวัดพระธรรมกาย" ออกเผยแพร่ได้มีชายลึกลับโทรศัพท์มาก่อกวนข่มขู่ที่สำนักพิมพ์แทบทุกวัน ซึ่งจากการสอบถามพนักงานที่รับโทรศัพท์ได้ความว่า ชายลึกลับคนดังกล่าวถามว่า "เป็นไง สำนักพิมพ์ว่างงานนักใช่มั้ย ถึงได้แส่อย่างงี้" หรือ "โรงพิมพ์นี้มันแน่นักหรือไง ได้เลยเดี๋ยวได้เจอแน่" หรือ "อยู่ดี ๆ เฉย ๆไม่ชอบ ชอบอยู่อย่างเดือดร้อนใช่มั้ย" ตนเคยรับสายเองก็ถูกหาว่ามี ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับพระธรรมปิฎกโจมตีวัดพระธรรมกาย

อย่างไรก็ตาม ตนไม่สนใจเพราะถือว่ามีเจตนาดี ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ต่อประชาชน ประเทศชาติตนก็พร้อมจะทำ ขณะนี้มีผู้เรียกร้องต้องการหนังสือฉบับนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเท่าที่ทราบเร็วๆนี้จะมีฉบับปรับปรุงใหม่ คาดว่าจะมีการพิมพ์เป็นปกสีในสัปดาห์หน้า หนังสือ "กรณีวัดพระธรรมกาย" ฉบับที่จะพิมพ์ใหม่นี้จะเป็นฉบับสมบูรณ์แบบที่สุด.