Make your own free website on Tripod.com

เดลินิวส์ 18/2/2542

ขอข้อมูลข่าวกรองเช็กบิลธรรมกาย

อาคม"ขอข้อมูล สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอที่ประชุมหาเถรนัดพิเศษตัดสินปัญหาธรรมกาย สิ้นเดือนนี้ งานนี้มีทีเด็ด เรื่องการดูดทรัพย์ สีกาที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก ข้อหา"ธัมมชโย"ปาราชิกอวดวิเศษต้อง จับสึก จะใช้วิธีรายงานข้อมูล ด้วยวาจา ตัดขั้นตอนการสอบสวนของพระพรหมโมลีทิ้ง วัดฉาวไม่ยอมส่งตัวแทนไปชี้แจงกรรมาธิการศาสนา ย้ำจะให้ปากคำเฉพาะมหาเถรสมาคมเท่านั้น แขวะ"เด่น โต๊ะมีนา"ไม่ใช่พุทธ คงไม่เข้าใจกฎหมายคณะสงฆ์ ยืนยันทุกอย่าง บริสุทธิ์ ทั้งเรื่องอวด ปาฎิหารย์ วันอัศจรรย์ตะวัน ตาเบิกโพลง การทำธุรกิจ ที่ดิน ถูกสวนหมัดชี้แจงข้าง ๆคู ๆอย่างนี้ วัดอื่นเอาไปอ้างบ้างจะวุ่นวายไม่รู้จบ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมานายอาคม เอ่งฉ้วน รมช.ศึกษาธิการกล่าวถึงการนำหลักฐานปัญหาวัดพระธรรมกายเข้าเฝ้าสมเด็ยพระสังฆราชเมื่อวันที่ 16 กพ.ที่ผ่านมาว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงสนพระทัยหลักฐานต่าง ๆมาก และมีบัญชาให้นำเอกสาร ข้อมูลเสนอกรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูปเพื่อศึกษา และเมื่อเสด็จกลับ จากอินเดียในวันที่ 23 ก.พ.นี้ กรมการศาสนาจะนำเรื่องนี้ บรรจุในวาระการประชุม กรรมการมหาเถรฯอีกครั้ง ส่วนจะทันวันที่ 24 ก.พ.หรือไม่ ยังไม่แน่ใจ โดยเอกสารเหล่านี้มีทั้งของคณะทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ,ของกรรมาธิการการศาสนา,
เทปสัมภาษณ์ พระอดิศักดิ์ วิริยะสักโก อดีตผู้ก่อตั้ง วัดพระธรรมกาย,พระมโน เมตตานันโท อดีตศิษย์พระไชยบูลย์ สุทธิผล เจ้าอาวาส รวมไปถึงเทปบรรยายธรรมะของพระไชยบูลย์ ที่แสดงปาฎิหารย์เข้าขั้นอวดอุตริมนุสธรรม และหนังสือ"กรณีธรรมกาย"ที่พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต) เขียนขึ้นด้วย

สำหรับข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการมอบให้พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 ซึ่งเดิมกรรมการมหาเถรสมาคมให้เป็นผู้ตัดสิน ปัญหาธรรมกายนั้นนายอาคมกล่าวว่า แม้เวลาผ่านไป 3 เดือน ก็ยังไม่เสนอต่อมหาเถรสมาคม สมเด็จพระสังฆราชจึงมีบัญชาให้มหาเถรสมาคมพิจารณาเรื่องนี้ และเป็นไปได้ว่าจะให้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาไปรายงานด้วยวาจา พร้อมกับจะขอข้อมูลจากกรมาธิการการศาสนา และสำนักข่าวกรองไปด้วย คาดว่าคงไม่สามารถตัดสินได้ในนัดเดียว แต่เป็นการเริ่มต้นอย่างจริงจังที่ชาวพุทธให้ความสนใจและรอคอยอยู่

รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า สำนักข่าวกรองแห่งชาติเคยนำข้อมูลไปรายงานกรรมาธิการ
การศาสนาฯแล้ว ที่น่าสนใจคือเรื่องสีกา ธุรกิจวัด และการดูดบุญของวัด

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา นายอรรถสิทธิ ทรัพยสิทธิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปและ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการว่าได้พิจารณาปัญหาวัดพระธรรมกาย โดยเชิญตัวแทนของวัดมาชี้แจง แต่ไม่มีใครมา โดยให้เหตุผลว่าเกิดความสับสนกรณีที่มีข่าวกรรมาธิการสรุปประเด็นของ วัดพระธรรมกายแล้ว จึงส่งหนังสือมาแทน

เรื่องดังกล่าวกรรมาธิการขอยืนยันว่ายังไม่ได้สรุปผลและต้องรอคำชี้แจงของวัดก่อน เมื่อวัดไม่ส่งตัวแทนมาและได้รับคำยืนยันว่าจะไม่มาชี้แจงในครั้งต่อ ๆ ไป คณะกรรมาธิการฯ
จึงจะสรุปปัญหา ในวันที่ 24 ก.พ. โดยจะส่งรายงานไปให้สภาฯพิจารณา และส่งข้อสังเกตุต่อไปยังรัฐบาล

นอกจากนี้ในการประชุมยังมีพ.ต.อ.พัฒนา เกษตรสันต์ ผกก.สส.กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และเลขานุการคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงปัญหา วัดพระธรรมกายของกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมด้วย และขอข้อมูลจากกรรมาธิการ อาทิตำรวจภาค 1 สนใจเรื่องเงินของวัดพระธรรมกาย

นายอำนวย สุวรรณคีรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเปิดเผยว่า ตนและนายอาคมเฝ้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ท่านสนใจเรื่องนี้ มาก โดยหลังจากถวายหลักฐานนายอาคมทูลใหทราบว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคม คงเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษโดยเร็วเพื่อพิจารณา ปัญหานี้ สมเด็จพระสังฆราชได้ฟังแล้วได้แสดงความขอบใจ ขออนุโมทนาในการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะอ่านเอกสารด้วยพระองค์เอง

สำหรับข้อโต้แย้งที่วัดพระธรรมกายส่งมาให้กรรมาธิการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเอกสารหนังสือ"กรณีธรรมกาย"ที่พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตโต)จัดทำขึ้น โดยเฉพาะเรื่องปาฎิหารย์ขัดแย้งกับทุกประเด็น รวมถึงประเด็น การอวดอุตตริมนุสธรรมที่วัดพระธรรมกายอ้างมาตามเอกสารชี้แจง
หากเป็นข้อเท็จจริงแล้ว ทุกวัดนำไปอ้างบ้าง คงเกิดความวุ่นวายกันไปหมด

รายงานข่าวจากกรรมาธิการเปิดเผยว่าพระปลัดสุธรรม สุธัมโม ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมาธิการลงวันที่ 15 ก.พ.เพื่อส่งข้อมูลของวัดมาให้เป็นรายบุคคล เพื่อให้ศึกษาข้อมูลที่แท้จริง และมีนายวีรศักดิ์ ฮาดดา หัวหนัาสำนักงานมูลนิธิธรรมกายนำมายื่นให้กับประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยหนังสือชี้แจง โดยชี้แจงว่า สาเหตุที่วัดพระธรรมกายไม่ส่งตัวแทนมาชี้แจงนอกจากสื่อมวลชนเสนอข่าวผลสรุปของวัดแล้ว นายเด่น โต๊ะมีนา ประธานคณะกรรมาธิการเป็นอิสลามมิกชนที่เคร่งครัดอาจไม่ทราบว่าพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพ.ศ. 2535 กำหนดให้การดำเนินการของวัดอยู่ภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์ไม่ใช่คฤหัสถ์ ปัจจุบันมหาเถรสมาคมกำลังพิจารณาปัญหาธรรมกายแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมาอีก

สำหรับคำชี้แจงของวัด ที่มาถึงกรรมาธิการ เป็นหนังสือชี้แจงทั้งหมดมี 67 หน้า โดยแบ่งเป็น 3 บาท คือ1.สาระเบื้องต้น เกี่ยวกับ วัดพระธรรมกาย 2.ผลงานของวัดพระธรรมกายที่มีต่อคณะสงฆ์ และ3.ผลงานของวัดที่มีต่อประชาชนรวม 56 หน้า และอีก 11 หน้าเป็นภาคผนวก ชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหมดอาทิการจัดทำพระพุทธรูป การสอนธรรมปฎิบัติ ปรากฎการณ์อัศจรรย์ การครองตนของเจ้าอาวาส ข้อกล่าวหาการทำบุญให้กลายเป็นสินค้า การถือครองที่ดิน โครงการนักเรียนอภิญญา การทำธุรกิจก่อตั้งบริษัทการค้า

สำหรับคำชี้แจงทั้งหมดได้เขียนไว้สั้น ๆ อาทิเรื่องการสอนปฎิบัติธรรม วัดได้สอนตามแนวทางของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ซึ่งเคยมีการวิจารณ์เรื่องนี้ในอดีต และอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งเคยเขียนรับรองการปฏิบัติไว้

เรื่องปรากฎการณ์ปาฎิหารย์ ที่วัดชี้แจงว่าเหตุกาณณ์อัศจรรย์ตะวันแก้วที่เกิดขึ้นเอง วัดไม่ได้ทำให้เกิด

เรื่องการถือครองที่ดินได้ชี้แจงว่าวัด มูลนิธิและเจ้าอาวาสได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้งสถานที่อบรมธรรมะแก่ประชาชน เงินของวัดและมูลนิธิได้ทำอย่างรัดกุม รายงานให้หน่วยราชการทราบทุกปี ในส่วนของวัดมีมหาเถรสมาคมรับผิดชอบดูแล ส่วนการทำธุรกิจแม้จัดตั้งบริษัทการค้าวัดก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและทำธุรกิจเลย
ส่วนคนที่มาวัดคงประกอบอาชีพแตกต่างกันไป เป็นสิทธิของแต่ละบุคคล

ในเรื่องนักเรียนอภิญญา เกิดขึ้น จากการที่มีเยาวชนกลุ่มหนึ่งตามพ่อแม่เข้าวัดตั้งแต่เล็ก
และขออนุญาตอยู่วัด ฝ่ายชายบวช เป็นสามเณร ฝ่ายหญิงเป็นอุบาสิกาถือศีล 8 ทุกคนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมแล้วแต่เจ้าตัวสมัครใจ