Make your own free website on Tripod.com

เดลินิวส์ 11/1/2542

ธัมมชโยเทศน์โต้อดีตพระแกนนำวัด
"ธัมมชโย"ออกโรงแล้ว ลงเทศน์วันเดียว 2 รอบรวด ผิดกับวิธีปฏิบัติก่อนๆ ที่จะมาเฉพาะงานใหญ่ โต้ข้อมูลอดีตพระแกนนำวัดเรื่องอัดวิชชาธรรมกาย บอกเป็นการพูดขี้ตู่นะจ๊ะ แถมยังประกาศพระที่ไม่มีวัด
อยู่ให้มาธรรมกายได้ พร้อมเชิญชวนให้ศิษย์พาคนที่รัก ญาติที่รักมาร่วมพิธีการบวชอุบาสกแก้ว
ให้มากนะจ๊ะ"องอาจ คล้ามไพบูลย์"ทำท่าขวัญผวาเรื่องกรีนการ์ด บอกข้อมูลที่ได้รับเป็น
เจ้าหน้าที่รายงานเบื้องต้น ต้องรอของจริงจากสถานทูตไทยในสัปดาห์นี้ วัดพระธรรมกายแจก
ใบปลิวโต้ท้ามีหลักฐานเปิดเผยเลยอย่าพูดอย่างเดียว
จากกรณีที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกมากล่าวว่าพระไชยบูลย์ สุทธิผล หรือพระไชยบูลย์ ธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระ ธรรมกายได้รับกรีนการ์ด หรือบัตรเขียวของสหรัฐฯ ซึ่งให้สำหรับนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุน และปรากฏว่าทางวัดพระธรรมกาย
ได้ออกโรงโต้ว่าพระไชยบูลย์ไม่มีกรีนการ์ดและไม่เคยไปสหรัฐฯนั้น
เมื่อวันที่10ม.ค.ที่ผ่านมานายองอาจกล่าวว่าปัญหาทั้งหมดจะต้องรอคำยืนยันที่แน่ชัดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน โดยช่วงที่ผ่านมาตนได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งครั้งแรกที่เกิดปัญหาคือเรื่องกรณีที่มีข่าวจากคณะกรรมาธิ การการศาสนาฯเกี่ยวกับการมีสัญชาติอเมริกันของพระไชยบูลย์ ทำให้กระทรวงการต่างประเทศต้องสอบถามข้อมูล
"ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กรมอเมริการายงานผมก็คือเรื่องสัญชาติอเมริกัน
คงไม่มี แต่มีเรื่องกรีน การ์ด และแจ้งผมมาอย่างนั้นจึงต้องรอคำ
ยืนยันจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่กระทรวงได้สั่งการไปแล้ว"
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันเดียวกัน ที่วัดพระธรรมกาย ยังมีการแจกจ่ายใบปลิวคำให้สัมภาษณ์ของพระสมชาย ฐานวุฑโฒผู้อำนวยการด้านการเผยแผ่ศาสนาวัดพระธรรมกายที่ให้สัมภาษณ์โต้ข่าวกรณีกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า
พระไชยบูลย์ได้รับกรีนการ์ดด้วย โดยพระสมชายกล่าวว่าวัดสงสัยมากทำไมถึงเสนอข่าวโดยการอ้างแหล่งข่าว ถ้าค้นพบขอให้นำหลักฐานมาแสดงให้ชัดเจนไปเลย อย่าเพียงแต่พูดว่ามีหลักฐานเพราะยังเชื่อถือไม่ได้ อาจไม่มีจริง และควรพิจารณาว่าตกเป็นเครื่องมือใครหรือไม่ และปัญหาวัดพระธรรมกายนี้อยากให้รอการวินิจฉัยของกรรมการมหาเถรสมาคม
นอกจากนั้นในวันนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าจับตา เนื่องจากพระไชยบูลย์ เจ้าอาวาสได้ลงมาเทศนาตลอดวันทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยปกติพระไชยบูลย์จะเทศน์เฉพาะงานใหญ่ ๆ หรือในพิธีถวายข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนเท่านั้น โดยเวลา 09.30 น. พระไชยบูลย์ นำสวดมนต์และให้ญาติโยมนั่งสมาธิ ระหวางนั้นเทศนากับสานุศิษย์ประมาณ 4-5 พันคน โดยกล่าวถึงอุบาสกสมัยพุทธกาล โดยอุบาสกที่แท้จริงจะต้องมีจิตใจเลื่อมใส แน่วแน่ ศรัทธาไม่เสื่อมคลาย
"การแสวงบุญนอกบุญเขตศาสนา แม้จะได้บุญแต่ไม่ได้เต็มที่ได้นิดหน่อย เหมือนปลูกข้าวในนาที่ไม่ดี และในวันที่ 29-30 ม.ค.ขอให้พาคนที่รัก ญาติที่รักมาร่วมพิธีการบวชอุบาสกแก้ว ให้มากนะจ๊ะ"พระไชยบูลย์กล่าว
พระไชยบูลย์ยังกล่าวถึงพระที่ไม่มีที่อยู่ ถูกให้ออกจากวัดก็มาอยู่วัดนี้ได้ เพราะมีที่ให้อยู่ ยินดี
จากนั้นพระเผด็จ ทัตตชีวโว รองเจ้าอาวาส ได้เทศน์ต่อถึงพระคุณพ่อ และได้แจกแบบสอบถามให้ลูกศิษย์เขียนถึงพระคุณพ่อ เมื่อพระเผด็จเทศน์จบก็จบรายการในช่วงเช้า
เวลา 13.00 น. มีการเททองพระธรรมกายประจำตัว โดนพระไชยบูลย์ออกมาเทศน์อีกครั้ง โดยกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรม ตนเป็นพึ่งเป็นตน ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และถูกวิธี ด้วยตัวเอง
"ถ้าใครบอกว่าธรรมกายอัดให้กันได้ ก็ขอให้ลูก ๆ ทุกคนจำไว้ เป็นการพูดขี้ตู่นะจ๊ะ ฟุ้งซ่านทั้งนั้น ความจริงการปฏิบัติมีหลวงพ่อวัดปากน้ำ หรือครูบาอาจารย์เป็นหลัก พวกเรารับ ต่อ ๆ มาผู้ปฏิบัติได้แนะนำให้กำลังใจ โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ก็ให้คำแนะนำกัน แบ่งปันกันนะจ๊ะ การปฏิบัติขึ้นกับตัวเรา เหตุจากการหลุดพ้นจากการทุกข์ ทรมานในจิตใจ อยากรู้แจ้งวิชชาเกี่ยวกับตัวเราหรือสภาพลักษณะทั้งหลายต้องศึกษา ใครที่พูดว่าธรรมกายอัดได้ หรืออัดให้ได้เป็นการกล่าวเท็จ หากอัดได้ป่านนี้อัดได้ทั้งโลกไปแล้วนะจ๊ะ จะได้ไม่ต้องมาให้ลูก ๆ เสียเวลา มานั่งปฏิบัติวิปัสสนากันทำไมให้เมื่อย ใครมาวัดหลวงพ่อก็อัดให้กลับบ้านไป"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการออกมาเทศน์ของพระไชยบูลย์เกิดขึ้นหลังจากที่มีอดีตแกนนำพระวัดพระธรรมกาย 2 รูป คือพระมโน นันทภิกขุ และพระอดิศักดิ์ วิริยะสักโก ออกรายการโทรทัศน์และระบุความไม่ชอบมาพากลของวัด โดยเฉพาะมีการระบุถึงห้อง "สมหวัง" ที่สามารถอัดวิชาธรรมกายให้กันได้ และพระอดิศักดิ์ถูกให้ออกจากวัดปากน้ำ หลังจากการไปออกรายการโทรทัศน์
นายเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต กล่าวถึงปัญหาวัดพระธรรมกายขณะนี้ยังไม่มีแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม และยังสับสนว่าแต่ละองค์กรมีอำนาจหน้าที่แค่ไหน ทั้งกรมการศาสนา หรือกรรมาธิการคณะต่าง ๆ และใครเป็นผู้แก้ปัญหาที่แท้จริง
ส่วนเรื่องจดหมายที่ พระเผด็จ ทัตตชีโว รองเจ้าอาวาส ให้ศิษย์เขียนมาอวยพรปีใหม่ พร้อมกับอธิบายว่าตัวเองเข้าไปวัดธรรมกายแล้วดีอย่างไรส่งไปตามสื่อมวลชนนั้น นายเสถียรพงษ์กล่าวว่า ไม่เกิดประโยชน์อะไร แล้วก็ไม่ได้แก้ข้อกล่าวหาที่ตั้งไว้ ไม่มีใครออกมาตอบข้อสงสัยของประชาชน ตัวเองเป็นตัวต้นเหตุ แต่ไม่มีปัญญาที่จะทำความเข้าใจให้กับประชาชน.
พระพยอม กลฺยาโณ ประธานมูลนิธิวัดสวนแก้ว พระนักพัฒนาและนักเทศน์ชื่อดัง ได้กล่าวถึง เรื่องพระอดิศักดิ์ วิริยะสักโก พระสังกัดวัดปากน้ำถูกขับออก หลังจากออกรายการโทรทัศน์แฉเรื่องความไม่ชอบมาพากลของวัดพระธรรมกายว่า หลวงพ่อรู้สึกสงสารพระที่มีสำนึกดีน่ายกย่อง ต้องการช่วยเหลือและปกป้องพระศาสนาเพื่อผลปรโยชน์ของส่วนร่วม โดยไม่ทันคิดว่าผลที่ได้รับคือไม่มีวัดอยู่ หลวงพ่ออยากช่วยเหลือท่านมาก ติดตรงที่ไม่ใช่เจ้าอาวาสต้องรอให้ท่านเจ้าอาวาสพูดคุยกับพระผู้ใหญ่ก่อน ตัวหลวงพ่อเองนั้นยินดีรับโดยไม่มีปัญหา มีญาติโยมจำนวนไม่น้อยสงสารและเห็นใจพระที่ทำเพื่อศาสนามาพูดคุย หารือถึงเรื่องนี้กับอาตมา,โทรศัพท์มาก็เยอะ พร้อมทั้งติดต่อปรึกษากับพระผู้ใหญ่ที่เขาเคารพศรัทธา สิ่งน่าดีใจคือ ญาติโยมหลายคนมาแจ้งข่าวให้ทราบว่า พระธรรมโกศาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญา ยินดีรับพระอดิศักดิ์ เข้าอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์แล้ว
ทางด้านพระอดิศักดิ์ วิริยะสักโก พระวัดปากน้ำที่ถูกขับ กล่าวด้วยความยินดีต่อข่าวที่ได้รับฟังว่า อาตมาจะไปกราบแทบเท้าขอขอบพระคุณท่านในความมีเมตตาต่อพระผู้น้อยไร้ที่อยู่ รู้สึกดีใจมาก ต้องดูพระอุปชาแต่คงต้องไปกราบขอโอกาสท่านพระอุปชาก่อนว่าท่านยังมีเมตตาอยู่อีกหรือเปล่า คิดว่าท่านยังไม่สิ้นเยื่อใยกับลูก ท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเปรียบเสมือนพ่อของอาตมา ไม่มีพ่อที่ไหนฆ่าลูกตัวเองได้ลงคอ แม้ความหวังเหลือแค่เพียง 1 ในล้านก็จะรออภัย อาตมายังรักและเคารพท่านเจ้าอาวาสไม่เปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นการตี,ขู่ให้กลัวเท่านั้น