Make your own free website on Tripod.com

พระระดับ"สูง "สั่ง"ลับ "เลื่อนประชุมมหาเถรฯ แบบฉุกเฉิน ขนาดสมเด็จพระสังฆราชยังไม่ทรงรับรู้ เปิดทาง"ธัมมชโย"จัดงานฉลองวันเกิด 55 ปีใช้เงินเป็นเหยื่อ"เกี่ยว"พระ-เณร 1 แสนรูปมารับทุน เบ่งบารมียิ่งใหญ่ต่อไปได้อีก แม้ 51 องค์กรพุทธรุกเข้าเฝ้าให้ประมุขสงฆ์ทรงยั้บยั้งก็ไม่ประสบผล สมเด็จวัดชนะฯ เจ้าคณะหนใหญ่ระบุ เรื่องยังไม่เกิดจะไปห้ามไม่ได้ พระอีสานประกาศ ใครร่วมงานนี้เหมือนเข้ารีต เดียรถีย์ร่วมขบวนการทำลายศาสนา

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมาเวลา 8.00น. ที่วัดบวรนิเวศวิหารตัวแทนพุทธสมาคม 51 องค์กร นำโดยพ.อ.(พิเศษ)ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์ ในฐานะสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าเฝ้ากราบบังคมทูล ถวายหนังสือเปิดผนึก และถวายรายงานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ถึงกรณีวัดพระธรรมกายจะจัดงาน "วันธรรมะคุ้มครองโลก" และเชิญชวน พระ-เณร1แสนรูปมาตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา

พุทธสมาคมเห็นว่า การกระทำของวัดพระธรรมกายเนื่องจากขัดต่อมติมหาเถรสมาคม เพราะเปิดเรี่ยไรอย่างกว้างขวาง รวมถึงใช้หนังสือ"พระแท้" ที่เขียนโดยพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)รองเจ้าอาวาสวัด และผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัยถึง 17 แห่งมาเป็นหนังสืออ้างอิงในการตอบ มหาเถรฯเองก็ให้วัดพระธรรมกาย ยึดแนวคำสอนตามหนังสือของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญารวโรรสทรงนิพนธ์ พุทธสมาคมเห็นว่า กรณีนี้เป็นภัยต่อศาสนา จึงขอเมตตาทรงนำเรื่องเข้าเป็นวาระด่วนในการประชุมมหาเถรฯบ่ายวันนี้

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสนพระทัย และรับสั่งให้คณะที่เข้าเฝ้าไปรอหน้าตำหนักเพ็ชร โดยพระองค์จะขออนุญาต ที่ประชุมมหาเถรฯ ให้คณะพุทธสมาคมเข้าไปชี้แจง และทรงแนะนำให้ไปกราบนมัสการ ต่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระผู้ปกครองสูงสุดของวัดพระธรรมกาย

ตัวแทนพุทธสมาคมจึงเดินทางไป วัดชนะสงครามตามพระบัญชา โดยหลังจากได้รับฟังเรื่องแล้ว สมเด็จพระมหาธีราจารย์กล่าวว่า ขอให้ทำหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการ และสรุปประเด็นร้องเรียนที่สำคัญ ๆ เพียง 3-4 ประเด็น สำหรับกรณีวัดพระธรรมกายจัดงานตอบปัญหาธรรมะ ถ้าวัดทำดีคงห้ามไม่ได้ และถึงเวลาจริง อาจไม่ใช้หนังสือ"พระแท้"มาอ้างอิง แต่ไปใช้หนังสืออื่น เหตุยังไม่เกิดจะไปเร่งตัดสินไม่ได้ ขอให้จัดงานก่อน แล้วดูว่าผิดจริงหรือไม่ ถ้าผิดให้หาหลักฐานมายืนยันด้วยยิ่งดี โดยเฉพาะถ้ามีเอกสารหรือเทป ส่วนเรื่องที่พุทธสมาคมร้องเรียน เกี่ยวกับการถือครองที่ดินของเจ้าอาวาส สมเด็จพระมหาธีราจารย ์แนะนำว่าให้นำโฉนดที่ดิน ไปให้กรมที่ดินตรวจสอบว่าชื่อในโฉนดเป็นของใคร และให้กรมที่ดิน ทำหนังสือ รับรองเอกสารยืนยันมา หากพระภิกษุ มีชื่อถือครองที่ดินนั้นโดยไปลงชื่อในเอกสารว่าเป็นฆราวาสถือเป็นความผิดชัดเจน

"ถ้างานจัดขึ้นมาทำดี พระเณรเป็นแสนคงน้อยไป เพราะพระสงฆ์ไทยมีอยู่ 3 แสนรูป จะห้ามตอนนี้ถ้าเขาไม่ผิด จะฟ้องร้องกลับได้ แต่ถ้าจัดงานแล้ว มีสิ่งใดไม่ตรงกับพระธรรมวินัยค่อยมาว่ากัน ล่าสุดศิษย์ธรรมกาย 2 คนบุกมาหาอาตมาเมื่อคืนวันที่ 18 เม.ย. และนำหนังสือธรรมกาย มาให้ดูแถมยังใส่เสื้อเขียนว่าสู้สุดฤทธิ์ปิดเจดีย์ด้วย อาตมายังบอกไปว่า การสอนนิพพานเป็นอัตตานั้น ผิดเพี้ยนไม่ตรงกับพระไตรปิฎก ขอให้ยึดในหลักการ และยังเอาเอกสารยืนยันว่า นิพพานเป็นอนัตตาให้ศิษย์ธรรมกายไป พร้อมกำชับไปว่าให้เจ้าอาวาสอย่าถือมิจฉาทิฐิ เป็นสัมมาทิฐิ ทุกคนต้องการให้เปลี่ยนตัวเอง ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น"

อย่างไรก็ตามปรากฎว่า การประชุมมหาเถรฯในวันนี้ได้เลื่อนประชุมฉุกเฉินโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมานายพิภพ กาญจนะ อธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่า ที่เลื่อนเพราะกรรมการมหาเถรฯ หลายรูปติดศาสนกิจ จึงเห็นพ้องกันตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.แล้วให้เลื่อน และหากสมเด็จพระสังฆราชฯ มีบัญชาให้ประชุมเรื่องธรรมกายอีกก็ไม่ขัดข้อง สามารถทำได้ และในวันเดียวกันนี้นายอาคม เอ่งฉ้วน รมช.ศึกษาธิการทำหนังสือ ให้นายพิภพให้ติดตามการปฏิบัติตามมติมหาเถรฯ ของวัดพระธรรมกาย 3 เรื่องคือคำสอน,การโอนที่ดินของพระไชยบูลย์เป็นของวัด และการบอกบุญด้วยวิธีต่าง ๆ และจะเสนอกระทรวง รวมถึงพระพรหมโมลีทุก 15 วัน หากพบว่าวัดยังฝ่าฝืน ก็ขึ้นอยู่กับพระพรหมโมลีจะดำเนินการอย่างไร

ในวันเดียวกันที่หอประชุมคุรุสภา มีการสัมมนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาครั้งที่ 2 เรื่อง"เปิดแฟ้มลับ:กรณีตรวจสอบ วัดพระธรรมกาย" โดยพระพยอม กัลยาโณ ประธานมูลนิธิวัดสวนแก้ว กล่าวว่ามติเถรฯเกี่ยวกับกรณีธรรมกาย พอใจครึ่งเดียว และมหาเถรฯน่าจะแต่งตั้งพระ เข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง ตามแนวทาง 4 ข้อที่พระพรหมโมลีเสนอ และควรรายงานให้ประชาชนทราบตลอดเวลา

ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาเถรฯควรชี้ขาดปัญหาธรรมกาย ถ้าปล่อยไว้จะเกิดธรรมกาย 2 และธรรมกาย 3 โดยต้องให้วัดหยุดกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งโครงการล่าสุด คือการหาทุนแจกพระเณร 1 แสนรูปได้เงินไปแล้วกว่า 20 ล้านบาท

พระมหาบุญ ชุตินธโร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาจุฬาฯกล่าวว่ามติมหาเถรฯไม่ตัดสินผิดตรงไหนอย่างไร พระพรหมโมลีก็เกิดความเกรงใจวัดพระธรรมกาย จนประชาชนไขว้เขว วิธีแก้ไขดีสุดให้พระสมเด็จพระมหารัช มังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ในฐานะพระอุปัชฌาย์ เรียกมาตักเตือน และสอนใหม่ รวมถึงพระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม ในฐานะเป็นอาจารย์สอนนักธรรมตรี ก็ควรเอาลูกศิษย์ติวเข้มใหม่ ส่วนการที่วัดพระธรรมกาย จะแยกนิกายต้องสึก จากเถรวาทก่อน แล้วไปเข้ากับพระจีนนิกายอันนัม ประกาศศาสนาได้ด้วยตัวเองเลย แต่ไม่เห็นด้วยกับการแยกนิกาย เพราะจะมีเจ้าลัทธิเกิดขึ้นเต็มไปหมด โดยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปิดช่องไว้ด้วย

พระราชกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยกล่าวว่าถ้าพระไชยบูลย์จบนัก ธรรมตรีก็จะเสนอให้ถอดถอนกลับมา เพราะในข้อสอบนักธรรมตรีมีด้วยว่า นิพพานเป็นอนัตตา แต่กลับไปสอนนิพพานเป็นอัตตา จึงต้องสอบตก ปัญหาธรรมกายจริง ๆมหาเถรฯยังไม่มีมติ เพียงแค่ให้พระพรหมโมลีรับไปทำ และพระพรหมโมลีทำสมเกียรติ แทนที่เรียกพระไชยบูลย์ที่อยู่ใต้ปกครองมาหา กลับไปหาเสียเอง และให้ลงนามรับทราบ จากนั้นกลับมารายงานมหาเถรฯ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะความจริง ต้องเรียกเข้ามาหามากกว่า ปัญหานี้เกิดจากเถรสมาคม ไม่ใชัความกล้าและไม่เด็ดขาด โดยสามารถตัดสินได้ด้วยการเรียกมาพบ และบอกว่าผิดตรงไหน แล้วก็เสนอให้พระไชยบูลย์สึกไปเอง ในประวัตศาสตร์มีอย่างนี้มาแล้ว และกรมการศาสนาก็ไม่กล้า ไม่มีการชงเรื่องมาให้ เรื่องนี้เป็นไปได้อยากให้ประชาช แจ้งความจับ กรมการศาสนา ฐานบิดเบือนหมกเม็ด

พ.อ.(พิเศษ)ทองขาว กล่าวว่าประเด็นปัญหาธรรมกายคือการสอนผิดจากหลักศาสนา เป็นอันตราย เหมือนกับการขายยาพิษให้ขาวพุทธ แต่มหาเถรสมาคมมองว่าไม่ผิด โดยเฉพาะกล่าวว่า พระไตรปิฎกผิดเพี้ยน ก็ไม่มีโทษ เรื่องเงียบเฉย ๆ ทุกวันนี้ไม่มีใครแตะต้องได้เลย เถรสมาคมใช้ระบบเกื้อกูล กับวัดพระธรรมกาย จนปัญหาคาราคาซัง ชาวพุทธแตกแยก เรื่องธรรมกาย เป็นปัญหาคนโลภกับคนหลง

นางนิศา เชนะกุล อุบาสิกาอาวุโส กล่าวว่าวันนี้ตนเป็น 1 ใน 7 คนของตัวแทน 51 องค์กรพุทธ ที่เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายรายงาน เรื่องการจัดโครงการ ตอบปัญหาธรรมะของวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นกังวลมาก โดยรับสั่งให้ไปเฝ้าเจ้าคณะหนใหญ่ ซึ่งก็ได้มีการถ่ายเอกสารเท่ากับ จำนวนกรรมการมหาเถรฯเพื่อเข้าที่ประชุมวันนี้เลย แต่เจ้าคณะหนใหญ่บอกว่าการจัดสอบชิงทุนเป็นเรื่องดี เป็นเรื่องน่าส่งเสริม จะไม่เอาเข้าพิจารณา ท่านไม่ได้ฟังเหตุผล จึงทำให้ทั้งหมดต้องกลับมาที่ตำหนักเพ็ชรฯ เพื่อรอการประชุมมหาเถรฯ ต่อมามีการแจ้งว่าอธิบดีกรมการศาสนา ทำเอกสารเป็นวาระเข้าที่ประชุมไม่ทัน จึงต้องเลื่อนเป็นวันที่ 26 เม.ย. เท่ากับสนับสนุนธรรมกายให้มีงานวันที่ 22 เม.ย. และมีการสอบตามหนังสือพระแท้ ของวัดพระธรรมกาย ที่ผิดเพี้ยนพระธรรมวินัยไปแล้ว ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ในวันนี้แต่ไม่หมดกำลังใจ

ขณะเดียวกันพระพยอมกล่าวอีกว่า อยากให้มีการจับตา ประเด็นที่มหาเถรฯเลื่อนประชุมกรมการศาสนา ต้องตอบให้ชัดเจน เพราะเลื่อนออกไปขณะที่ตัวแทน พุทธศาสนาถวายหนังสือกับพระสังฆราช และรับสั่งให้เตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุม ทำให้การจัดงานของวัดทำได้สะดวกขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการเสวนาได้มีชาวพุทธได้รวมตัวกันประมาณ 100 คนแสดงความคิดเห็นหาทางออก และในวันที่ 20 เม.ย.ทั้งหมดจะรวมตัวไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อถวายกำลังใจด้วย ส่วนหลวงตาเทศน์ สัมมา วัดสหธรรมมิก จ.ชัยภูมิ กล่าวว่าผู้ที่ไปร่วมสังฆรรรม กับวัดพระธรรมกายเหมือนกับไปร่วมกับโจร มาปล้นพระศาสนา เสมือนเข้ารีตเดียรถีย์ ห้ามสวรรค์ นิพพาน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การจัดสอบชิงทุนของวัดพระธรรมกายนั้น ยังมีหลักฐานการขัดคำสั่งมหาเถรสมาคมฯ เรื่องหัามภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521 ด้วย โดยข้อ 6 ระบุห้ามพระ-สามเณรสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ทุนต่างประเทศ และทุนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และการประชุมมหาเถรฯ วันนี้ที่ต้องเลื่อนเพราะมีคำสั่งจากมหาเถระ ระดับสูงให้เลื่อนไปเพราะกลัวการเผชิญหน้า