Make your own free website on Tripod.com

ดิ้นไม่เลิก วัดพระธรรมกายส่งพระในสังกัดเดินสายล่าภิกษุสามเณรร่วมงานวันเกิด "พระไชย บูลย์ ธัมมชโย"สุดฤทธิ์ หวั่นวันงานโหรงเหรง โรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่ม 6 ยืนยันไม่มีการส่งสามเณรในสังกัดร่วมงานแน่นอน ชี้ชัดเจตนาไม่ชัดเจนพอ แถมมีการตั้งผลประโยชน์ล่อต่างหาก โวยพระผู้ใหญ่ในกทม.รู้ทั้งรู้พฤติกรรมวัดฉาวยังไม่สิ้นดันเป็นนายหน้าล็อบบี้ให้อีก "พระธรรมปิฎก"เขียน "กรณีธรรมกาย ภาค 2" บรรยายชัดเรื่องบุญ และเรื่องทาน ระบุพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องทาน เข้ามาทำหน้าที่ให้มีการแบ่งปันวัตถุแก่กัน ช่วยผู้ด้อยโอกาส จัดเสวนา"เปิดแฟ้มลับ : กรณีตรวจสอบวัดพระธรรมกาย"วันนี้ ระดมความคิดเห็นผลสอบวัดฉาว "ทัตตชีโว"เขื่อง 22 เม.ย.จะเกิดเหตุอัศจรรย์อีก

จากกรณีที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (พระไชยบูลย์ ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้จัดงานวันคุ้ม ครองโลกในวันที่ 22 เม.ย.นี้ รวมทั้งเป็นวันเกิด ของพระไชยบูลย์ด้วย โดยให้พระภาวนาวิริยคุณ (พระทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาส ทำหนังสือเชิญชวนพระภิกษุสามเณรมาร่วมงาน โดยทางวัดมีผลประโยชน์ตอบแทนให้นั้น

พระครูธรรมศาสนโฆษิต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่ม 6 และอาจารย์ใหญ่มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดชูจิตรธรรมาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือเชิญชวน พระภิกษุสามเณรให้ไปร่วม กิจกรรมของวัดพระธรรมกายด้วยเช่นกัน แต่เห็นว่าขณะน ี้กระแสข่าวเรื่องพฤติกรรมของวัดดังกล่าว ค่อนข้างรุนแรง และยังเกิดความขัดแย้งจากทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดงานดังกล่าวไม่มีเจตนาที่ชัดเจน จึงได้ปฏิเสธที่จะให้พระภิกษุสามเณร ในปกครองกว่า 900 รูปไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้

นอกจากนี้แล้วในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่สามเณรเดินทางกลับไปจำวัดบ้านเกิดในจังหวัดต่างๆ ซึ่งสามเณรของทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ ่ก็มีภูมิลำเนาอยู่ภาคอีสาน และส่วนหนึ่งก็จำเป็นต้องเข้าอบรมภาคฤดูร้อนต่อในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 200 รูป แต่ก็ไม่ได้แนะนำให้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวของวัดนี้เด็ดขาด

"วัดอื่นๆในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่ม 6 หลายแห่งก็ได้แจ้งมาว่าได้รับหนังสือจากวัดพระธรรมกายเช่นกัน โดยมีการเสนอผลประโยชน์ ทั้งในเรื่องของปัจจัยค่าเดินทาง และการตอบปัญหาธรรมชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท ซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมาก แต่วุดในกลุ่มก็ตอบปฏิเสธที่จะส่งสามเณรไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว"

พระครูธรรมศาสนโฆษิตกล่าวต่อไปว่า ไม่เพียงแต่หนังสือเชิญชวนเท่านั้นที่วัดพระธรรมกายส่งมา ขระนี้ยังทราบว่าวัดพระธรรมกาย ได้ส่งพระในวัดออกไปตามวัดต่างๆ เพื่อเชิญชวนสามเณรให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยใช้ผลประโยชน์มาเป็นเครื่องตอบแทน ซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสวัดต่างๆว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะถ้าวัดต่างๆจะไปร่วมกิจกรรม ก็ต้องจัดหารถบัสเพื่อการเดินทางกันเองในช่วงนี้ ส่วนสามเณรในสังกัดที่เดินทางกลับ ไปยังวัดภูมิลำเนานั้นเชื่อว่า คงไม่มีองค์ใดเดินทางไปยังวัดพระธรรมกายกันเองแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า มีวัดในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่ม 6 หลายแห่งได้รับการติดต่อ จากพระชั้นผู้ใหญ่ในกทม.ให้ทางวัด ส่งสามเณรไปร่วมกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายด้วย ทำให้เจ้าอาวาสหลายแห่งถึงกับออกปากว่า ขนาดวัดพระธรรมกาย มีข่าวเกรียวกราวมากขนาดนี้ และยังไม่มีข้อยุติว่าจะมีผลออกมาอย่างไร ทำไมพระชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้จึงกล้าติดต่อ เพื่อให้ส่งสามเณรไปร่วมงานอีก อย่างไรก็ตามมีหลายวัด ที่ตัดสินใจส่งสามเณรไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากว่าไม่ต้องเสียค่าเดินทาง และยังมีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงเงินรางวัล 1 แสนบาทด้วย ซึ่งบางวัดถือว่าเป็นข้อดีของวัดพระธรรมกาย

"เจ้าอาวาสวัดหลายแห่งบอกว่า จะไม่มีการส่งพระภิกษุสามเณรไปร่วมกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามจนกว่า วัดพระธรรมกายจะมีความชัดเจนในเรื่องข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ ที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชน ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การดำเนินการสอนของวัดพระธรรมกายผิดไปจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่สำคัญก้คือวัดพระธรรมกายต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์การบอกบุยบริจาคเรี่ยไร ตั้งโครงการกองทุนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของวัดต่อไป"

ขณะเดียวกันที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการจัดกิจกรรมของวัดพระธรรมกายนั้น ได้มีหนังสือไปถึงวัดพระปฐมเจดีย์ฯ เพื่อให้ส่งพระภิกษุสามเณรไปร่วมกิจกรรมของวัดพระธรรมกายด้วยเช่นกัน แต่ได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง นอกจากนี้พระผู้ใหญ่ในวัดดังกล่าวยังระบุด้วยว่า เชื่อว่าวัดใหญ่ๆคงจะไม่มีวัดไหน ส่งภิกษุสามเณรไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะวัดหลวง หากถือเรื่องศักดิ์ศรีของวัดแล้วคงไม่มีใครส่งไปร่วมงานนี้แน่นอน

ในวันเดียวกันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระธรรมปิฎก(ประยุทธ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน นครปฐม เจ้าของรางวัลการศึกษา เพื่อสันติภาพขององค์การยูเนสโก ซึ่งเคยเขียนหนังสือเรื่อง "กรณีธรรมกาย" ตีพิมพ์มาแล้วครั้งหนึ่ง ได้เขียนหนังสือออกเผยแพร่อีกเล่มหนึ่งชื่อว่า "บุญบารมีที่จะกู้แผ่นดินไทย" มีความยาวทั้งสิ้น 404 หน้า โดยถือว่าหนังสือดังกล่าวนี้เป็น "กรณีธรรมกาย ภาค 2" ก็ได้ หนังสือนี้ได้จัดแยกหัวข้อย่อยไว้หลายประการเช่น หลักการใหญ่ที่ต้องรู้ไว ้เพื่อทำบุญให้ถูกต้อง เกณฑ์วัดตัดสินบุญ บุญขั้นพื้นฐาน กู้วัดให้กลับเป็นเนื้อนาบุญก้จะมีทุนสร้างชุมชนที่ดี เมื่อวัดเป็นนาบุญ ก็จะมีชุมชนดีที่สร้างขึ้นด้วยนาบุญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื้อหาในหนังสือ "บุญบารมีที่จะกู้แผ่นดินไทย"ได้มีการบรรยายถึงเรื่องของ"บุญ" พอสรุปได้ว่า เป็นคำสื่อธรรมที่สำคัญคำหนึ่งในพระพุทธศาสนา ยิ่งเมื่อศาสนาพุทธเข้ามารุ่งเรืองในสังคมไทย คำว่าบุญยิ่งมีความโดเด่นมากขึ้น คนไทยที่ใหล้วัดสักหน่อยจะจำได้แม่นว่า การทำบุญมี 3 ทางคือ 1.ทาน ได้แก่การให้ การเผื่อแผ่แบ่งปัน 2.ศีล ได้แก่ความประพฤติสุจริต มีกาย วาจา ที่เกื้อกูลไม่เบียดเบียนกัน และ 3.ภาวนา ได้แก่ การฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปัญญา

ในหัวข้อ ทำไมบุญจึงเน้นและเริ่มด้วยบุญ พระธรรมปิฎก บรรยายว่า การที่พระพุทธเจ้าตรัสยก"ทาน" ขึ้นมาเป็นหลักข้อแรกก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่า พระองค์ทรงเน้นการเกื้อกูลกันในสังคม พระองค์ทรงตรัสไว้ในหลักบุญกิริยา 3 ที่รวมกันเป็นชุด โดยมีศีล และภาวนามาต่อก็เป็นการบอกถึงขอบเขตความสำคัญของวัตถุ พร้อมทั้งสอนให้รู้จักการใช้ประโยชน์ จากวัตถุให้ถูกต้องด้วย โดยเฉพาะวัตถุจากปัจจัย 4 ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และเป็นพื้นฐานมนุษย์ต้องอาศัยเพื่อก้าวต่อไป

"ในหลักการของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า "ธรรมวินัย" นั้น ได้ให้ความสำคัญอย่างมากแก่การจัดสรรวัตถุโดยเฉพาะปัจจัย 4 ส่วนในสังคมใหญ่ของชาวบ้าน ทานก็เข้ามาจุดนี้ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ 1.ด้านบุคคลเนื่องจากความจำเป็น ในการที่จะอยู่รอดและหาความสุข มนุษย์ทั้งหลายดิ้นรนแสวงหาวัตถุเสพบริโภคให้แก่ตน เพื่อสร้างดุลยภาพขึ้นในจิตใจของคน ให้มีความคิดที่จะให้ขึ้นมาคู่กับความคิด ที่จะได้จะเอาจึงให้มีหลัก"ทาน"ขึ้นมา เป็นการฝึกฝนขัดเกลาพฤติกรรมและจิตใจมนุษย์ พร้อมกับเป็นการสร้าง ดุลยภาพขึ้นในสัง คม 2.ด้านสังคม ด้วยเหตุผลนี้นอกจากจะต้องมีการจัดตั้ง วางระบบระเบียบในการอยู่ร่วมกัน และสัมพันธ์กันไม่ให้แต่ละคนละเมิดต่อกันด้วยกฎหมาย ข้อบังคับและกติกาต่างๆ ทานจึงเข้ามาทำหน้าที่ ให้มีการแบ่งปันวัตถุแก่กัน ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาส-กำลัง-ความสามารถ ก็เป็นอยู่ได้"

นอกจากนี้มีตอนหนึ่งได้เขียนถึงการระดมทุน โดยสรุปว่า เมื่อพูดตามหลักการ ถ้าจะมีการใช้ทุนก็ต้องมุ่ง เพื่อสนองงานคือการเจริญไตรสิกขา หรือใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพคน ถ้าพูดในแง่ของคนที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ทุนก็มีหลักการคิดว่า คติพระพุทธศาสนามุ่งให้แผ่ขยายประโยชน์สุขออกไปแก่พหูชน การระดมทุนควรมุ่งเพื่อดำเนินการ ขยายประโยชน์สุขไปให้แก่ประชาชน อย่างกว้างขวาง โดยคำนึงถึงประชาชนให้ที่ยังมีทุกข์ทั้งใกล้และไกล ไม่ใช่เอามากองรวมกัน ไว้ที่เดียว และทรัพย์นั้นก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันที่ 19 เม.ย.จะมีการจัดเสวนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 เรื่อง "เปิดแฟ้มลับ : กรณีตรวจสอบวัดพระธรรมกาย" โดยสาระสำคัญนั้นจะเป็นการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักฐานในการติดตามตรวจสอบ วัดพระธรรมกายในทุกกรณี รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นจากข้อสรุปของคณะตรวจสอบ ความคิดเห็นของ 30 องค์กรพุทธศาสนาที่จะนำไปสู่การขยายผลที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้วัดพระธรรมกาย กระทำการใดๆอันเป็นการระดมทุน จากประชาชนทั่วไป ด้วยกลวิธีการชักจูงที่ไม่เหมาะสม จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อสรุปของมหาเถรสมาคม

ในการเสวนาครั้งนี้จะมีตัวแทนจาก 30 องค์กรพุทธศาสนา พระราชกวี รองอธิการบดีมหามกุฎราชวิทยาลัย พระพิศาลธรรมพาที ตัวแทนจากกลุ่มสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของวัด และตัวแทนจากคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบกรณีวัดพระธรรมกาย ในการนี้จะนำบันทึกการเสวนาครั้งนี้มาออกอากาศทางสถานีวิทยุในรายการ "ธรรมะร่วมสมัย" คลื่นเอฟเอ็ม 100.5 MHz เวลา 00.00-02.00 น.ด้วย รวมทั้งจะมีการนำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ในรายการไอทีวีทอล์ค เวลา 20.30 น. วันจันทร์-วันพฤหัสบดีด้วย

สำหรับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายเมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมานั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้มาปฏิบัติธรรมน้อยผิดหูผิดตามากทีเดียวประมาณ 3,000 คนเศษ โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสเป็นผู้แสดงธรรมเทศนา ซึ่งกยังมีการเชิญชวนให้ผู้ปฏิบัติธรรมชักจูงคนใกล้ชิดมาร่วมกิจกรรมของวัดในวันที่ 22 เม.ย.เช่นเดิม ทั้งนี้ได้บอกแก่ญาติโยมว่า จะมีผู้มาร่วมทำบุญกันไม่ต่ำกว่า 100,000 คนแน่นอน และเชื่อว่าจะเกิดเหตุอัศจรรย์ตะวันแก้วขึ้นอีกครั้ง ส่วนในด้านการเตรียมงานนั้นทางวัดได้นำแผงเหล็กมากั้น เพื่อจัดการด้านการจรา จรภายในวัดในวันงานเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าการบวชภาคฤดูร้อนนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมีเยาวชน มาบวชทั้งสิ้น 300 รูป