Make your own free website on Tripod.com

รุมต้าน ธรรมกาย ทั่วประเทศมหาจุฬาฯ เบรกแผนดูดพระ-เณร 1 แสนรูปให้มารับทุนฉลองวันเกิด 55 ปี "ธัมมชโย" ระบุไม่ถึงเป้าแน่ ระดมศิษย์เก่า ทำความเข้าใจ วัดฉาว ส่อเจตนา ใช้เงินซื้อพระ-เณรอวดบารมี แถมยังจะถูกล้างสมองต้องอ่านหนังสือผิดเพี้ยนสอนนิพพานเป็นอัตตา ย่ำยีศาสนาพุทธ พบอีกแล้ว ความปรานี ระหว่าง เจ้าคณะ ภาค 1 กับ ธรรมกาย พระพรหมโมลีเคยแทงเรื่องขอสมณศักดิ์ชั้น "พระราช" ให้ "ทัตตชีโว" รองเจ้าอาวาส แต่ไม่ผ่านถูกตีตก

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ผู้สื่อข่าว รายงานว่าวัดพระธรรมกาย ได้เร่งระดมประชาสัมพันธ ์ดูดเงินตั้งกองทุนการศึกษา ให้ภิกษุ สามเณรจำนวน 1 แสนรูป ในวันที่ 22 เม.ย.นี้ ซึ่งตรงกับ วันเกิดปีที่ 55 ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัด โดยลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างต่อเนื่อง

การแจกทุน ครั้งนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดทำโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าสำหรับพระภิกษุ สามเณร เป็นปีแรก โดยหวัง จะดึงพระเณร มาสร้างภาพ ให้เห็นว่า วัดยังเป็นที่ศรัทธา ซึ่งพระเณร ที่มาตอบปัญหา จะได้เงินไปทันที 200 บาท และโรงเรียนต้นสังกัดได้ไป 300 บาท นอกจากนั้น หากพระเณรรูปใด ตอบถูกใจ จะได้รางวัล ชนะเลิศ 1 แสนบาท, รางวัล ที่ 2 ได้ 5 หมื่นบาท รางวัลที่ 3 ได้ 3 หมื่นบาท รางวัลชมเชยอันดับ 1 รวม 279 รางวัล ได้รางวัลละ 1,500 บาท และรางวัลชมเชยอันดับ 2 อีก 200 รางวัล ได้ รางวัลละ 1,200 บาท

แต่พระเณร ที่เข้าตอบปัญหาจะต้องใช้หนังสือ "พระแท้" ที่เขียนโดยพระภาวนาวิริยคุณ(เผด็จ ทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสเท่านั้น โดยหนังสือ ดังกล่าวมีการสอน ผิดเพี้ยน ที่ว่านิพพาน เป็นอัตตา เป็นสถานที่ มีตัวตน และมีพระอรหันต์ กว้าง 20 วา สูง 20 วา ไปตั้งอยู่ วิชาธรรมกายเท่านั้น ถึงจะทำให้คน ไปถึงนิพพานที่ว่านี้

ขณะเดียวกัน พระมหาบุญถึง ชุตินฺธโร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า เท่าที่ตรวจสอบ ไปยังวัดต่าง ๆ ที่มีศิษย์เก่าของมหาจุฬาฯ เป็นพระอาจารย ์สอนอยู่ ได้รับคำยืนยัน จะไม่มางาน วันเกิด พระไชยบูลย์แน่เพราะ ส่อเจตนาใ ช้เงินซื้อพระเณร ไปเป็นเครื่องมือ สร้างบารมีให้วัด แถมยังถูก ล้างสมองอีก แม้แต่โรงเรียน ปริยัติสามัญ ทั่วประเทศ 300 แห่ง ต่างปฏิเสธจะมาโดยเฉพาะพระครูธรรมธรบาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบาล ีเตรียมอุดมศึกษา ได้แสดงความชัดเจน ที่จะไม่ให ้ลูกศิษย์ไปรับเงิน เช่นกัน

พระมหาบุญถึง กล่าวด้วยว่า ไม่น่าจะมีพระเณรมาร่วมรับเงินกับวัดพระธรรมกายมากนัก และที่ว่า จะดึงพระเณร มา 100,000 รูป เข้าใจว่า เป็นราคาคุย มากกว่า ซึ่งขณะนี้ ทางวัดพระธรรมกายได้ใช ้ความพยายาม อย่างสุดฤทธิ์สุดเดชในการ กวาดต้อนพระเณรมารับเงินให้ได้จำนวนมากที่สุด เห็นได้ว่า ได้มีการ ส่งหนังสือ ไปยังวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ส่งพระเณรมารับเงินวัดละ 5 รูป

การจัด โครงการตอบธรรมะของพระเณรที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นถือเป็นภัยร้ายแรงต่อพุทธศาสนา เพราะต้องใช้ หนังสือ "พระแท้" ของวัดพระธรรมกาย ในการตอบคำถาม เท่ากับว่า ให้พระเณร ที่เข้าแข่งขัน ต้องอ่าน และตอบคำถาม นิพพานเป็นอัตตาตามที่มีอยู่ในหนังสือนี้ด้วย ที่สำคัญ พระไม่ควรหมกมุ่น อยู่กับเรื่องของ เงินทอง

ด้าน นายอาคม เอ่งฉ้วน รมช.ศึกษาธิการเปิดเผยว่าตนทำบันทึกถึงนายพิภพ กาญจนะ อธิบดีกรมการศาสนา เพื่อกำชับ ให้มีการติดตาม พฤติกรรม วัดพระธรรมกาย 3 เรื่อง คือการเรี่ยไรเงิน และการชักชวน ให้คนมาทำบุญ ลักษณะต่าง ๆ การเทศนา สั่งสอนให้ตรง ตามพระไตรปิฎก และการโอนสิทธิ ถือครองที่ดิน ของเจ้าอาวาสให้วัด ไม่ใช่เฉพาะ ที่ดินที่ปทุมธานี เท่านั้น แต่รวมถึงที่ดินสาขาของวัดทั่วประเทศ ถ้ายังไม่โอนก็ให้รีบโอน และหากโอนแล้ว ก็ขอให้นำหลักฐาน มาแสดงด้วย โดยให้อธิบดี ตั้งเจ้าหน้าที่ ไปตรวจสอบ โดยเร็ว และต้องรายงาน กระทรวงและพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 ทุก 15 วัน

สำหรับกรณ ีที่วัดทำหนังสือเผยแพร่ 3 แสนเล่มเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาทั้งหมด นายอาคม กล่าวว่าตนหารือ ให้นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ รองอธิบดี กรมการศาสนา และนายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการ สำนักพุทธมณฑล ไปตรวจสอบเนื้อหาแล้วว่ามีการโต้แย้งคำตัดสินของมหาเถรสมาคมหรือไม่

นายณรงค์ ศรีวารินทร์ อาจารย์ ฝ่ายฆรา วาสประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช กล่าวว่า กรณีที่ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาจุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่า มหาจุฬาฯ เคลื่อนไหว ถอดถอนปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์(ไชยบูลย์ ธัมมชโย) นั้น ตนเห็นด้วย และอำนาจการ พิจารณาอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที การเคลื่อนไหวต่าง ๆ คงเป็นหน้าท ี่ของส่วนกลาง และหากมีความเห็นอย่างไร ก็ขอให้สั่งการมา วิทยาเขตก็พร้อมจะปฏิบัติ

คณาจารย ์วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้มีการประชุมกันเมื่อ 2 เดือนก่อน เพื่อพิจารณา เกี่ยวกับคำสอน ของวัดพระธรรมกาย ในเรื่องนิพพานเป็นอัตตา และสรุปว่า คำสอน ของวัดพระธรรมกาย ผิดเพี้ยน จากคำสอน ของพระศาสดา อย่างชัดเจน เพราะในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุว่านิพพานเป็นอัตตา เท่าที่ทราบข่าว ผู้มีอำนาจ รับผิดชอบ สั่งการให้พระไชยบูลย์ เปลี่ยนแปลงคำสอนให้ถูกต้อง ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวคืบหน้าไปทางไหน

สำหรับกรณ ีที่วัดพระธรรมกายจะจัดรายการตอบปัญหาธรรมะในวันเกิดของพระไชยบูลย์นั้น ถึงแม้จะตั้งรางวัล ไว้สูงถึง 1 แสนบาท แต่คงไม่มีการ ส่งนักศึกษาไปร่วม ใครก็ตามที่ ไปตอบไม่ควร จะไปตอบตาม คำสอนของ วัดพระ ธรรมกาย จะได้รางวัลหรือไม่ก็อยู่ที่จะใช้หลักพุทธศาสนาที่แท้จริง ขณะน ี้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ต้องรีบสะสางปัญหา กรณีธรรมกายให้เสร็จสิ้นยุติโดยเร็ว หากปล่อยให้ยืดเยื้อจะไม่เป็นผลดี

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในหมู่คณะสงฆ์ปทุมธานี ได้มีการวิจารณ์เกี่ยวกับที่ ทางเจ้าคณะ ระดับปกครองจังหวัด มีความเอื้ออาทร ต่อวัดพระธรรมกาย มากเกินเหตุ โดยเฉพาะ ในเรื่อง การพิจารณา สมณศักดิ์ ระดับพระราชาคณะ 2541 นั้นได้มีการ นำเสนอผลงาน และประวัติ เพื่อขอสมณศักดิ์พระ ชั้น "ราช" หรือเป็น ท่านเจ้าคุณ ให้กับพระเผด็จ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วย ซึ่งเดิม พระเผด็จได้รับการเลื่อน สมณศักดิ์ จากพระธรรมดา มาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเมื่อปี 2535 เป็นกรณีพิเศษ ในสายวิปัสสนา ได้สมณศักดิ์ พระภาวนาวิริยคุณ ล่าสุด ขอเป็นพระราช โดยทำเรื่องตั้ง แต่เจ้าคณะตำบล จนมาถึงระดับ เจ้าคณะภาค 1คือ สมเด็จพระพรหมโมลี วัดยานนาวา

อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องมาถึงการพิจารณาของเจ้าคณะใหญ่คือ สมเด็จพระมหาธีรจารย์ วัดชนะสงคราม ปรากฏว่า เรื่องถูกตีกลับเพราะไม่ผ่านการพิจารณา เหตุผล เพราะคุณสมบัติ ยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก การวิจารณ์ ของหมู่คณะสงฆ์ที่มองเห็นว่า วัดพระธรรมกายเป็นวัดราษฎร์ จะมีพระราชาคณะถึง 2 รูป ดังนั้น คณะสงฆ์ปทุมธานี จึงไม่ควรจะพิจารณา และเสนอชื่อมาเลยด้วยซ้ำ

ทางด้าน พระครูวิพัฒน์ปทุมเขต อดีตเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่ปรึกษาวัดคุณหญิงส้มจีน กล่าวว่า เท่าที่จำได้พระไชยบูลย์ เป็นผู้เสนอชื่อ ขอสมณศักดิ์ ให้กับพระทัตต ชีโว โดยผ่าน สายงานปกครอง ซึ่งทาง เจ้าคณะตำบลก็ลงนามผ่านมาให้ ในส่วนของอาตมาเห็นว่าถูกต้องลงนามรับรองไปเช่นกัน เมื่อส่งเรื่อง ถึง เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ก็ไม่ผ่าน