Make your own free website on Tripod.com

ผู้ปกครองนักเรียน โวย กระทรวงศึกษาฯ ให้เร่งดำเนินการวัดพระธรรมกายด่วน ระบุนำเรื่องเพี้ยน ๆ มาสอนเด็ก ในโรงเรียน อนาคตของชาติจะพังทลายหมด ชี้ปล่อยไว้จะเป็นปัญหาใหญ่โต แค่สมุนวัดฉาว หยิบอาวุธคนละชิ้น แผ่นดิน ก็เป็นไฟแล้ว เผยฝัน "พระไชยบูลย์ ธัมมชโย" แท้ง หลังวัดฉาวส่ง "ผ่อง เล่งอี้" สาวกคนสนิท ชิงดำเก้าอ ี้ตัวแทนประเทศไทย ใน พ.ส.ล.ไร้ผล "แผน วรรณเมธี" เข้าวินแทน องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก มีมติเลือกพุทธมณฑล ตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก

ความฝันของ วัดพระธรรมกายที่จะยึดครองศาสนาและจะมีการตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติในวัด เพื่อเผยแพร่คำสอน ที่ผิดเพี้ยน ทำท่าจะเป็นหมันแล้ว เมื่อองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) มีมติให้ตั้ง มหาวิทยาลัย พุทธศาสนาแห่งโลก (World Buddhist University) ในประเทศไทย ที่พุทธมณฑล ไม่ใช่ที่วัดพระธรรมกาย

ทั้งนี้ มีรายงานข่าว จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เปิดเผยว่าการประชุมใหญ่ของ พ.ส.ล. ครั้งที่ 20 ซึ่งมีศูนย์ภาคี 135 ศูนย์จาก 37 ประเทศ มีมติเอกฉันท์ ให้สำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. อยู่ในไทย รวมถึงให้สถาปนา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก มีศูนย์อำนวยการ มหาวิทยาลัย ตั้งที่พุทธมณฑลด้วย โดยศูนย์ดังกล่าว มีหน้าที่ด้านศึกษาวิจัยฝึกอบรมจิตภาวนาและประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา และสถาบันการศึกษา ที่จัดสอนวิชาพระพุทธศาสนาทั่วโลก

นอกจากนั้น รัฐบาลยังประกาศสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมที่ฉลองพระชนมายุครบ 84 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือน ก.พ. 2542 เห็นชอบ แผนแม่บท วาระแห่งชาติ ว่าด้วยทศวรรษสืบสานวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาระหว่างปี 2541-2550 โดยกำหนด กิจกรรม ส่งเสริมการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา แห่งโลกไว้ในแผนงานที่ 6 ด้วย และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะเป็นการส่งเสริม ภาวะผู้นำทางวัฒนธรรม ในสังคมโลก และเสริมบทบาท ของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำทางพระพุทธศาสนาของโลก

หน้าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือประสานงาน ด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา และสถาบันการศึกษา ที่สอนนิวชาพุทธศาสนาทั่วโลก, เป็นศูนย์รวม ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาของโลก และเป็นศูนย์บริการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ พระพุทธศาสตร์ของโลก ผ่านระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก

รายงานข่าว กล่าวอีกว่ามติของ พ.ส.ล. เช่นนี้เท่ากับ เป็นการยืนยันว่า พุทธมณฑลคือศูนย์กลาง ศาสนาพุทธอย่าง เป็นทางการ โดยได้รับการยอมรับ ทั้งจากประชาชน และราชการ รวมถึงระดับโลกเพราะ พ.ส.ล. ถือเป็นองค์กรพุทธ ระดับโลกที่มีเครือข่ายกระจายไปยังประเทศต่าง ๆ

ก่อนหน้านี้ว ัดพระธรรมกายเองพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทใน พ.ส.ล. โดยในการประชุม พ.ส.ล. ที่เมืองโวลองกอง ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการเลือก ตัวแทน พ.ส.ล. ประจำประเทศต่าง ๆ สำหรับประเทศไทย มีการเสนอชื่อ นายแผน วรรณเมธี และปกติแต่ละประเทศจะเสนอชื่อเพียงคนเดียว แต่ปรากฏว่า ทางวัดพระธรรมกาย กลับเสนอชื่อนายผ่อง เล่งอี้ สาวกคนสนิทของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ สุทธิผล) เข้าไปด้วย ซึ่งเท่ากับว่า ประเทศไทย มีการเสนอชื่อไปถึง 2 คน และการเลือกตั้งเต็มไปด้วยความดุเดือด แต่สุดท้าย นายผ่องไม่ได้รับการคัดเลือก และนายแผนชนะ ได้เป็นประธาน พ.ส.ล. ต่อมาก็ได้มีการลงมต ิให้ตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา แห่งโลกที่พุทธมณฑล ไม่ใช่ที่วัดพระธรรมกาย

ในวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าว "เดลินิวส์" ได้รับโทรศัพท ์ร้องเรียนในเรื่องการสอนธรรมะ ของวัดพระธรรมกาย โดยผู้ปกครองนักเรียนมัธยมรายหนึ่ง เปิดเผยว่า บุตรของตน เคยได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจาก การไม่เชื่อถือ แนวคำสอน ของวัดพระธรรมกาย โดยครูผู้สอนวิชา พุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ย่านช่องนนทรี ได้พยายามยัดเยียดให้ลูกศิษย์ ซึ่งรวมถึงบุตรของตน เชื่อคำสอนของ วัดพระธรรมกาย ในเรื่องการนั่งสมาธิ เพ่งลูกแก้ว แล้วจะได้นิพพาน แต่บุตรของตนปฏิเสธแนวคำสอนนี้และท้วงติงต่อว่าครู จนต้องถูกใ ห้ออกจากโรงเรียน เรื่องนี้เกิดมา 2 ปีแล้ว ซึ่งหลังจาก ถูกให้ออก บุตรของตน ก็สามารถ สอบเข้าโรงเรียนมัธยม มีชื่อได้ ตนไม่ได้ติดใจเอาความและขออโหสิให้ครูผู้นั้น

อย่างไรก็ตาม อยากจะขอให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย เพราะมีผลต่ออนาคต ของเด็ก วิชาพุทธศาสนานั้น ที่จริง น่าจะให้พระสงฆ์ ที่รู้จริงเป็นผู้สอน ชมรมพุทธต่าง ๆ ก็เหมือนกัน ควรจะไปตั้งอยู่ในวัดให้เป็นกิจจะลักษณะ ไม่ใช่อยู่ตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เพราะจะไขว้เขวง่าย

"ตอนนี้ แนวความเชื่อผิด ๆ เพี้ยน ๆของวัดพระธรรมกายแพร่เข้าไปสู่ระบบการศึกษาแล้ว หากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมหาเถรสมาคม ยังไม่จัดการอะไร ให้เด็ดขาด ไม่ทำให้อิทธิพล ที่ไม่ถูกต้องของวัดนี้ หมดไปหรือเล็กลง ในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าเป็นห่วงอันตราย ลองคิดดู ถ้าพวกที่ไปงมงาย เกิดถูกชี้นำ ให้จับอาวุธขึ้นมา คนละชิ้นเพื่อทำลายล้างคนที่ไม่เห็นด้วยอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมเรา".