Make your own free website on Tripod.com

ธรรมกาย ประกาศท้าทายอำนวจมหาเถรฯแหกคำสั่งห้ามเรี่ยไรชัดเจน ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ ออกใบปลิวดูดบุญ "กองทุนธรรมะคุ้มครองโลก" 50 ล้านบาท จะเอาไว้แจกทุน พระเณรแสนรูป ฉลองวันเกิด 55 ปี "ธัมมชโย" 22 เม.ย.นี้ เตรียมกว้านพระเณรมารับเงินสร้างภาพอีกรอบ

จากกรณีที่ พุทธสมาคมและองค์กรทางพระพุทธศาสนา 30 องค์กร ยื่นถวายหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา ขอให้พิจารณา ชำระสะสาง ปัญหากรณีวัดพระธรรมกาย ให้เรียบร้อย ครบถ้วนทุกประเด็น อย่างแท้จริงนั้น

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. รายงานข่าวจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเปิดเผย สำหรับข้อเสนอ พุทธสมาคม 30 องค์กรที่กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชนั้น นอกจาก ให้วินิจฉัยโดยจับพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสึก ในฐานะล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ โดยเฉพาะ มีหลักฐานชัดเรื่องการอวดอุตริมนุสธรรม หรืออวดธรรมวิเศษไม่มีในตัวเองแล้ว อีกข้อที่สำคัญ คือต้องการให้โอนเงินทอง ที่ดินของพระไชยบูลย์ ให้วัดอีก เท่าที่ปรากฏหลักฐานคือที่ดินรวม 4,156 ไร่ 92 ตารางวา ที่ต้องให้วัด โดยที่ดินนี้ แยกถือในนามของ มูลนิธิธรรมกาย 2,642 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา, ในนาม พระไชยบูลย์ 1,511 ไร่ 3 งาน 8.9 ตารางวา และในนามมูลนิธิธรรมประสิทธิ 1 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา

หนังสือท ี่พุทธสมาคม 30 องค์กรถวายสมเด็จพระสังฆราชต้องการโอนที่ดินให้วัดทั้งหมด เพราะตราบใดยังเป็นของส่วนบุคคล หรือของมูลนิธ ิก็ยังซื้อขาย ให้กับบุคคลได้อย่างง่ายดาย เหมือนกรณีที่ เคยกับมูลนิธิ ศึกษาธรรมเพื่อสิ่ง แวดล้อม ซึ่งเป็นอีกมูลนิธิ ในเครือวัดพระธรรมกาย และมีพระไชยบูลย ์อยู่เบื้องหลัง เคยไปซื้อที่ดินที่เชียงใหม่ นับหมื่น ๆ ไร่ และโอนให้คนอื่น ต่อมา กองกิจการ ในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทำหนังสือด่วน ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอยกเลิกจากการให้มูลนิธิอยู่ในพระราชูปถัมภ์

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แม้มหาเถรสมาคมจะมีมติเห็นชอบตามที่พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 เสนอในการดูแล วัดพระธรรมกาย 4 ข้อ คือให้เรียน พระอภิธรรม,ให้เรียน วิปัสสนา,ให้สำรวม ระมัดระวัง พระธรรมวินัย และปฏิบัติตามกฎ คำสั่งมหาเถรสมาคมนั้น ปรากฏว่าวัดพระธรรมกายมีพฤติกรรมไม่เชื่อฟังแหกกฎมติมหาเถรฯที่ออกมา โดยฝ่าฝืน คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการเรี่ยไร พ.ศ. 2539 อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ โดยวัดพระธรรมกาย เปิดทำการเรี่ยไรบุญในโครงการ "กองบุญธรรมะคุ้มครองโลก" เป้าหมายจะระดมเงินทำบุญ 1 แสนกอง ทุน กองทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท โดยวัดพระธรรมกาย ได้ทำการโฆษณาขายบุญด้วยการทำใบปลิวแจกจ่ายไปทั่ว ว่าในวันที่ 22 เม.ย.นี้ จะมีการแจกทุน แก่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1 แสนรูป โดยเป็นวันคุ้มครองโลก แต่แท้ที่จริงแล้ว ก็คือการจัดวันเกิด ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่เกิดในวันดังกล่าวพอดี

นอกจากนั้น วัดพระธรรมกายยังโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันด้วย โดยขอให้มีการบริจาคเงินและใช้หมายเลขโทรศัพท์ของวัด และผู้ที่จะบริจาค สามารถบริจาคโดยตรง ผ่านธนาคาร โดยใช้บัญชี วัดพระธรรมกาย สาขาคลองหลวง รวม 4 บัญชี รวมถึง สามารถสั่งจ่าย เป็นเช็ค หรือธนาณัติในนามวัดพระธรรมกายด้วย การดำเนินงานทั้งหมดขัดกับคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2539 ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ลงพระนาม โดยกำหนดห้ามเรี่ยไรนอกวัด หรือมอบ หมาย ยินยอมให้ผู้อื่น ทำการเรี่ยไร ทั้งทางตรงทางอ้อม เพื่อประโยชน์แก่วัด หรือพระศาสนาหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นใดแก่ตนหรือผู้อื่น

สำหรับการแจกทุน ให้พระเณรนี้ เดิมทีพระไชยบูลย์ประกาศว่าจะแจกให้พระเณร 50,000 รูป ให้รูปละ 1,000 บาท และให้ค่าเดินทาง มาวัดพระธรรมกายอีก 500 บาท ครั้งแรกกำหนดให้มารับในวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าก็ไม่มีการแจกทุนตามที่อ้าง จนกระทั่ง เลื่อนมาเป็นวันเกิดของตัวเอง ในวันที่ 22 เม.ย. เพื่อให้เห็นว่ามีพระเณรนับแสนรูปเดินทางมาวัดในวันเกิดของตน พระเณรเหล่านี้ วัดพระธรรมกาย ระบุว่าจะไปอาราธนามาจากท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร

ที่ผ่านมา ในวันเกิดของพระไชยบูลย์ตรงกับวันที่ 22 เม.ย. วัดไม่เคยเอาเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับวันคุ้มครองโลกมาอ้างเลย และจะจัดกิจกรรม เพื่อฉลองวันเกิด ให้กับพระไชยบูลย์โดยตรง เช่นในวันที่ 22 เม.ย. 2537 มีการบวชพระ 15 รูปให้เป็นของขวัญวันเกิด โดยพระที่บวชทั้งหมด ปาวารนาตัวว่า จะไม่สึกตลอดชีวิต หรือในวันที่ 22 เม.ย. 2538 มีการฉลองวันเกิดให้โดยมีการบวชสามเณรีจำนวน 12 คน โดยเด็กหญิงพวกนี้ จะปวารณาตัวบวชตลอดชีวิต เช่นกันอย่างไรก็ตามในปี 2542 นี้ที่ต้องจัดโดยระบุว่าเป็นวันคุ้มครอง เนื่องจาก วัดพระธรรมกายถูกโจมตี จากสังคมอย่างหนัก

สำหรับผู้ที่บริจาคเงิน วัดพระธรรมกายอวดว่าจะได้อานิสงส์ หลายประการ อาทิทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ หน้าที่การงานต่าง ๆ ได้โดยง่าย รวมถึงจะมี จิตใจหนักแน่น มั่นคง มีจิตน้อยไปในสมาธิ และเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่าย และวัดยังได้จัดทำเหรียญคุ้มครองโลก แจกให้กับคน ที่ทำบุญเข้ากองทุนดังกล่าวด้วย

การบอกบุญ หาเงินเข้ากองบุญธรรมะ คุ้มครองโลกยังออกไปเรี่ยไรนอกวัด โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย. เวลา 17.30 น. ที่หมู่บ้านวังทอง รังสิต ซึ่งศูนย์อบรม ธุรกิจขายตรงแอมเวย์ มีสมาชิก มาประมาณเกือบ 200 คน ได้มีรถตู้สีขาวมีตราของวัดพระธรรมกายมาจอดอยู่ที่บริเวณดังกล่าว ผู้หญิงวัยกลางคน แต่งชุดขาว 2 คน ลงมาจากรถพร้อมกับขอเวลา 15 นาที อยากขอเชิญชวนบริจาคเงิน คนละ 500 บาท เข้ากองทุนบุญธรรมะฯนี้ และเร่งรัดให้ระบุว่าแต่ละคนจะบริจาคเท่าไหร่ ไม่ใช่บริจาคตามศรัทธา

พระมหาบุญถึง ชุตินฺธโร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ว่า การบอกบุญนี้ ขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม และยังขัด มติของมหาเถรฯ ที่มีมติให้วัดพระธรรมกาย เลิกการเรี่ยไรเงินทำบุญนอกวัด นอกจากน ี้ยังเป็นการท้าทายคณะสงฆ์ ที่ต้องการให้แก้ไขในสิ่งที่ทำผิดลงไป ประชาชนอาจมองว่าวัดพระธรรมกายไม่เชื่อฟังคณะสงฆ์ แต่คณะสงฆ์ กลับอยู่ในโอวาท ของวัดพระธรรมกาย

"อาตมามองว่า เป็นแผนการหาเงินเข้าวัดเช่นเคย ซึ่งต้องเข้าใจด้วยว่าวัดพระธรรมกายกำลังเสื่อมถอย พุทธบริษัท ที่มีปัญญา ได้เลิกงมงายวัดน ี้เป็นจำนวนมาก ผลก็คือ เงินบริจาค ที่เคยได้มากๆ กลับลดน้อยถอยลง จนวัดต้องหาวิธีการมาดูดทรัพย์อีกและจะทยอยออกมาเรื่อย ๆ เป็น ระยะ ๆ และได้มีการพูดคุย กับวัดต่าง ๆ ให้งดการเดินทางไปรับทุน เพราะการไปรับเงินจากวัดนี้ ก็เท่ากับ ตกเป็นเครื่องมือ ให้วัดพระธรรมกาย ดูดเงินจากประชาชน ".