Make your own free website on Tripod.com

เดลินิวส์ 14/3/2542

แฉคนเก็บขยะก็ถูกดูดทรัพย์

ลัทธิ"ดูดทรัพย์" ธรรมกาย สร้างความเดือดร้อนไม่สิ้นสุด แม้แต่คนเก็บขยะเมืองกรุงเก่า ก็ไม่พ้นเป็นเหยื่อ ส่งเสียน้อยชายจนจบดันไปบวชผิดวัดเป็นสาวก"ธัมมชโย" กลับบ้าน มีแต่ให้สร้าง พระประจำตัว ตื้อถ้าไม่ได้เงินจะสิ้นวาสนาเส้นทางธรรมทายาท ทำเอาหมดเป็นแสน ต้องขายที่ เบิกเงินก้อนสุดท้ายที่สะสมจากการขายขวดมาประเคนให้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศออกหนังสือถลกจีวรธรรมกายอีกเล่ม ให้ระวังมหาโจรในคราบผ้าเหลืองมีทั้งพวกสร้างอำนาจสะสมพระเณรเป็นบริวาร นับร้อยพันรูปให้ชาวบ้านศรัทธาจะได้ดูดทรัพย์ได้ง่าย บวชในศาสนาเล่าเรียนธรรมวินัย แต่อวดว่ามีความรู้เหนือคนอื่นจนไปถึงมหาโจร อวดอุตริมนุสสธรรม

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าว รายงานจากจ.อยุธยาว่า มีน.ส.กานต์ ขอสงวนนามสกุล อายุ 39 ปี ปัจจุบัน เป็นคนงานเก็บขยะ ของชุมชนอยุธยา ได้รับความเดือดร้อน จากวัดพระธรรมกาย เพราะถูกเรี่ยไรบุญผ่านน้องชายของตัวเอง

ครอบครัวน.ส.กานต์มีพี่น้อง 7 คน ไม่มีใครได้เรียนหนังสือ ยกเว้นน้องชายคนรอง เรียนปวช.เทคนิค อุตสาหกรรมโรงงานช่างเชื่อม ทางบ้าน ส่งเสียงเรียนจนจบ แม้เธอจะมีรายได้เพียงวันละ 140 บาท และต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อีก เฉลี่ยเดือนละ 2 พันบาทก็ตาม แต่ก็กระเบียดกระเสียดหางานเพิ่ม
โดยเฉพาะการเก็บขวดขาย

แต่พอน้องชายจบออกมาแล้ว ก็ไม่ยอมทำงาน แต่ไปบวชเป็นพระ ที่วัดพระธรรมกาย ชื่อพระทุเรียน เพราะสมัยที่เรียนวิทยาลัย พาไปวัดได้รับการปลูกฝัง จนยืนยันจะบวชไม่สึก แรก ๆ ทางบ้านเสียใจมาก แต่พระน้องชายมาพูด จนคนในบ้าน เกิดความศรัทธา ในพระไชยบูลย์ ธัมมชโย เจ้าอาวาส สุดท้าย ก็ชักชวน ให้ครอบครัวทั้งหมด 9 คนทำบุญ สร้างพระธรรมกายประจำตัวคนละ 1 หมื่นบาท เป็นเงิน 9 หมื่นบาท แต่ครอบครัว ไม่มีเงิน เมื่อถูกรุกเร้ามากเข้า ทำให้ที่บ้านต้องขายที่นาไปสร้างพระ เพราะพระน้องชายบอกว่า ถ้าไม่สร้าง เหมือนกับไม่สนับสนุน ให้ไปสู่เส้นทางธรรมทายาท ไม่สามารถนำบุญมาสู่ครอบครัวได้สำเร็จ

ล่าสุด พระน้องชาย ยังมาให้สร้างพระแกนกลางธรรมกายอีก 1 องค์ราคา 3 หมื่นบาท ทางครอบครัว บอกว่าไม่มีเงินแล้ว แต่ถูกรบเร้า ในที่สุดก็ต้องทำ เพราะคิดว่า วัดจะนำบุญมาสู่ครอบครัวได้จึงไปเบิกเงิน
ก้อนสุดท้ายที่เก็บสะสมไว้จากการเก็บขวดมาขายหลายปี มามอบให้ไป
แต่ระยะหลัง เมื่อมีข่าวเปิดเผย
ข้อมูลที่แท้จริงของวัดออกมา ทำให้เลิกไปวัด แต่พระน้องชายยังมาขอเงิน จำต้องให้ไป 200-500 บาทต่อครั้ง ขณะนี้รู้สึกว่า วัดจะเอาเงินไปทำประโยชน์ อย่างอื่น จึงรู้สึกเสียใจ เสียดายมาก กว่าจะได้เงินแต่ละบาทต้องทำงานตากแดดตากฝนอยู่นาน

การที่พระน้องชาย ไปบวชที่วัด และทางครอบครัวทำบุญมากมายขนาดนี้ นางกานต์บอกว่าชีวิตไม่ได้ดีขึ้น ขนาดเสื้อผ้าชาวบ้านก็บริจาคให้ตลอด เสียดายเงินมาก หากเอาไปลงทุนเปิดร้ายขายของชำ อาจทำให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น จึงเริ่มสะสมเงินใหม่ แต่คงไม่ทำบุญกับวัดแล้ว อยากให้วัดพระธรรมกายแสดงความบริสุทธิ์ใจออกมา

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการแจกจ่ายหนังสือ"อยู่ดี มีสุข อันดับ 2 "ของพระราชธรรมนิเทศ(ระแบบ ฐิตญาโณ) ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ แก่ชาวพุทธจำนวนมาก โดยเป็นการพิมพ์แจกจ่าย เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องจากเกิดปัญหา วัดพระธรรมกาย ที่กระทบต่อการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า และเพื่อเป็นอาจาริยบูชา จากการมรณภาพ ของเจ้าคุณมหารัชมงคลดิลก และพระเทพวิสุทธิญาณ โดยอุบัติเหตุ และพระเถระทั้ง 2 รูปเคยเป็นอาจารย์สอนมหาระแบบ
มาก่อนสมัยที่เรียนเปรียญ 5 ประโยค

หนังสือดังกล่าว หัวใจสำคัญ คือการสอนหลักธรรมที่ถูกต้อง และชี้ความผิดพลาด ของวัดพระธรรมกายอีกแง่มุมหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 2 บท สำหรับบทแรก กล่าวถึงมาตรฐาน แห่งพระสัทธรรม จากพระพุทธดำรัส โดยธรรมของพระพุทธเจ้าสรุปแล้ว จะต้องคลายความกำหนัด ปราศจากความทุกข์ ไม่สะสมกิเลส ลดความอยาก มีความสันโทษ ไม่นิยมคลุกคลี โดยในทางไม่สมควร มีความเลี้ยงง่าย ซึ่งถ้าคำสอนใด เป็นไปตรงกันข้ามเช่นเพิ่มความโลภ ความกำหนัด สะสมกิเลส อยากใหญ่ นิมยมคลุกคีด้วยหมู่คณะ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

การรักษาศีล รู้จักประมาณ ในการแสวงหา และบริโภคใช้สอย จะทำให้เกิดการสงบ และมีผลดีต่อการทำสมาธิ และบุคคลที่สมาธิตั้งมั่น จะขจัดความโลภ ความต้องการอื่นได้ และหากภิกษุใด ยังมีกิเลศ มีความโลภ ความกำหนัดทางเพศ แม้จะแสร้งตัวเป็นอาจารย์กรรมฐาน ก็ตาม ก็เป็นเพียงการลวงตาคนอื่น หลอกตนเอง เป็นความประพฤติเยี่ยงโจร ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่า เป็นมหาโจร 5 ประเภทในศาสนา โดยพระที่เป็นมหาโจร ประเภทแรกคือมีความปรารถนาให้มีพระเณรเป็นร้อยเป็นพันเป็นบริวาร และทำให้เกิดความเคารพ นับถือ บูชา ยำเกรง จากคนที่พบเห็น และเป็นที่มาแห่งลาภสักการะ, มหาโจรประเภทที่ 2 คือพระที่บวชในศาสนา เล่าเรียนธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า แต่อวดว่ามีความรู้เหนือคนอื่น ไม่ยอมรับนับถือหลักธรรมที่แสดงโดยคนอื่น

มหาโจร ประเภทที่ 3 เป็นพวกกล่าวหาพระรูปอื่นที่บริสุทธิ์ โดยใส่ร้ายหามูลไม่ได้ ,มหาโจรประเภทที่ 4 คือพระที่เกลี่ยกล่อม คฤหัสถ์ ด้วยผลประโยชน์ในระดับต่าง ๆ เพื่อเอาคนเหล่านี้ไว้เป็นพวก ป้กปองตนเอง ยามมีปัญหา และมหาโจรประเภทที่ 5 คือพระที่กล่าวอวดอุตริมนุสสธรรม ซึ่งเป็นธรรมไม่มีตัวตน และถือเป็นยอดมหาโจร

พระที่ทำตนเป็นมหาโจร ทั้ง 5 ประเภท มีความรุนแรงมากกว่าโจรทั่วไป เพราะโจรพวกนี้ จะปรับจิตวิญญาณ ของประชาชน ที่ไปหลงเชื่อ จนถึงกับยอมสยบเป็นทาส มอบกายถวายชีวิต นำทรัพย์สินเงินทองไปบำรุงบำเรอ เป็นอาการความโลภหลง

สำหรับเนื้อหาบทที่ 2 เป็นการกล่าวถึงอุดมการณ์ พระพุทธศาสนา ได้แก่โอวาทปาฎิโมกข์ หรือหัวใจของ
ศาสนาพุทธ ได้แก่การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องแผ้วกระบวนการศึกษาเพื่อเจ้าถึง
ธรรมในศาสนาจะแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ โดยเริ่มจากธรรม ที่เป็นหลักในการครองชีวิต ระดับอุดมกาณ์ ซึ่งหัวใจสำคัญคือเรื่องความอดทนที่จะทำให้เกิดขันติ และพัฒนาสู่การหลุดพ้น จากกิเลสต่าง ๆ เป็นลำดับตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบ ไปถึงอย่างละเอียด และเข้าถึงการ เป็นพระอริยบุคคล ได้แก่พระโสดาบัน,พระสกทาคามี,พระอนาคามี และพระอรหันต์

พระอริยบุคคล จะเป็นบุคคลที่ดับกิเลส เครื่องผูกรัด ที่ทำให้เกิดการเกิดได้เป็นขั้น ๆ แรกสุดคือต้องละแล้ว ซึ่งความเห็นว่า ตนมีตัวตนที่ถาวร คือทำลายความเป็น"อัตตา"ลงไป ถ้าทำลายไม่ได้ไปยึดถืออย่าง
อื่นจะเป็นสัญญาวิปลาส ความคิดวิปลาส คือคนบ้า
จากนั้นจะไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัย ไตรสิกขา คำสอนของพระพุทธเจ้า และพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงขั้นสุดท้ายที่ใช้ปัญญาประหารกิเลสทั้งหมด

บุคคล ระดับอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา คือใครก็ตาม ที่ปฏิบัติตามพระธรรม โดยจะต้องมีการศึกษา พระธรรม พระวินัย พระไตรปิฎก ให้เข้าใจก่อน เรียกว่าปริยัติสัทธรรม เมื่อศึกษาแล้วก็นำหลักธรรมนั้น มาปฏิบัติ เรียกว่าปฏิบัติสัทธรรม และเมื่อปฏิบัติจะได้รับผลแห่งธรรมะนั้น ๆ หรือเรียกว่าปฏิเวธสัทธรรม เป็นแนวทางที่ใช้กันมาตลอด

การที่วัดพระธรรมกาย สอนนิพพานเป็นอัตตา และเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้า พระอรหันต ์เข้าไปนั่งอยู่ในนิโรธสมาบัติชั่วนิรันดร ก็ไม่แตกต่าง จากก้อนอิฐก้อนหินที่ตั้งคงที่เช่นนั้น มหาระแบบ ยังตั้งคำถามด้วยว่า การพูดว่าธรรมกายของพระพุทธเจ้าหายไป หลังจากปรินิพพาน 500 ปี เพิ่งมีการค้นพบจากอาจารย์ของตนแสดงว่า พระสงฆ์ในรอบ 2,000 ปีไม่มีคุณธรรมอะไรหรือ,การบอกว่าพระไตรปิฎกฉบับเถรวาท ทำให้ความหมายของพระธรรมกาย ตกหล่อนไป แสดงว่า พระอรหันต์ในอดีตกาล ที่เคยสังคายนาพระไตรปิฎกมาหลายครั้ง ขาดสติอย่างนั้นหรือ และการนำเอาพระพุทธรูปเกตุบัวตูม ธรรมกายหน้าตักพระอรหันต์ 20 วา นิพพานแล้วถูดดูดเข้าไปสู่อายตนนิพพานมาปนกันจนวุ่นวายไปหมด เป็นการพูดที่เคารพรับผิดชอบ ต่ออุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาที่ศาสนิกชนที่ดีควรกระทำหรือแม้เพียงคิดหรือ