Make your own free website on Tripod.com

กรุงเทพธุรกิจฉบับ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2542


กลุ่มธรรมาธิปไตยแจ้งจับ'ธรรมกาย'

กลุ่มธรรมาธิปไตย นำโดย นายประจิณ ฐานังกรณ์ ได้เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.ปรีชา เสนากุล รอง สว.ส.แผนก 2 กก.3ป. เพื่อให้ดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกาย กรณีที่มีการพิมพ์ปฏิทินและจุลสารเผยแพร่กับประชาชน แต่ภาพที่นำไปเผยแพร่นั้น เป็นภาพพระภิกษุที่ไม่ได้ห่มจีวร ซึ่งถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 เพราะเป็นการทำลายศาสนาพุทธ

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 ระบุว่า ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ แก่วัตถุ หรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายประจิณ กล่าวว่า วัดพระธรรมกาย สอนเรื่องนิพพานผิดหลักพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่บอกว่านิพพานเป็นอัตตา เพราะพระไตรปิฎก ระบุไว้ชัดเจนว่า นิพพานเป็นอนัตตา ดังนั้น ถือว่าวัดพระธรรมกายทำให้เกิดความสับสน จึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับทางกองปราบฯ ให้ดำเนินคดีต่อไป