Make your own free website on Tripod.com

กรุงเทพธุรกิจฉบับ วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2541

เสนอถกไตรภาคีดับวิกฤติธรรมกาย

รองอธิบดีกรมศาสนา เสนอรูปแบบใหม่ดับวิกฤติ "ธรรมกาย" เสนอถกไตรภาคี "เจ้าคณะภาค 1-ธรรมการ-กรมศาสนา" เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เผย ธรรมกาย สั่งซื้ออาหารหรูจากภัตตาคารชื่อดังย่านรังสิต "กังเจียมทู้" ไปถวายเจ้าอาวาส ตกเดือนละแสนกว่า

นายยุทธชัย อุตตะมา รองอธิบดีกรมการศาสนา ได้เสนอว่า ควรจะมีการประชุมในรูปแบบไตรภาคี ระหว่าง พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เจ้าคณะภาค 1 วัดพระธรรมกาย และทางกรมการศาสนา เพื่อปรึกษาหารือกันให้ได้ข้อยุติในปัญหาของวัดพระธรรมกายโดยเร็ว

"ประเด็นที่จะพิจารณาในไตรภาคี คือ ในประเด็นใดที่วัดทำถูกหลักการก็จะให้ดำเนินการต่อไป แต่หากเรื่องใดที่มีกระแสต่อต้านจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และเรื่องใดที่ผิดแผกแปลกแนวออกไปก็จะแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งคิดว่าการดำเนินการในลักษณะนี้ จะเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย"

รองอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ขณะนี้กรมการศาสนา ได้รวบรวมข้อมูล-เอกสารเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย เพื่อเตรียมเสนอต่อเจ้าคณะภาค 1 ที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนวัดพระธรรมกายแล้ว

นายยุทธชัย กล่าวว่า สำหรับข้อมูลที่จะเสนอนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งวัดพระธรรมกาย เนื้อที่วัด จำนวนสามเณรและอุบาสกที่อยู่ในวัด พฤติกรรมของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส รวมทั้ง ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนในขณะนี้ เช่น การก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ การหาทุนเรี่ยไร โดยใช้หลักการบริหารธุรกิจเข้ามาดำเนินการ การสร้างบุญโดยใช้วัตถุเป็นเครื่องล่อศรัทธา รวมถึงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ รวมไปถึงหนังสือธรรมะของวัด

รองอธิบดีกรมการศาสนา บอกด้วยว่า ข้อมูลที่เสนอไปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพระพรหมโมลี ที่จะเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม ในวันที่ 11 ธันวาคม เพื่อพิจารณาเรื่องวัดพระธรรมกายหรือไม่ แต่เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ คงจะไม่พิจารณาตัดสินให้เสร็จภายในวันเดียว

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายนั้น เขาบอกว่า กรมการศาสนาได้ประมวลมาส่วนหนึ่งจากที่มีการแจ้งผ่านศูนย์โฮปไลท์ รวมกับหนังสือธรรมะของวัดที่มีอยู่จำนวน 111 เล่ม เทปธรรมะ 43 ม้วน รวมถึงวิดีโอเทปอีก 2 ม้วน ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาของวัด ซึ่งได้วิเคราะห์ในเบื้องต้นแล้ว ไม่พบว่ามีประเด็นใดที่ขัดแย้งกับคำสอนในพระไตรปิฎก แต่เพื่อความไม่ประมาท ทางอธิบดีกรมการศาสนา ได้สั่งให้ตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะบุคคลที่มีความรู้ขั้นมหาเปรียญมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งว่าขัดกับหลักธรรมตามบทบัญญัติในพระพุทธศาสนาหรือไม่ โดยมีตนเป็นประธานคณะทำงานชุดดังกล่าว

ขณะเดียวกัน หลังจากที่มีข่าวออกมาว่า พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย ฉันอาหารที่มีราคาแพง ด้วยการสั่งซื้อมาจากร้านอาหารชื่อดังนั้น จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายสั่งซื้ออาหารจากร้าน "กังเจียมทู้" ภัตตาคารเก่าแก่ชื่อดังย่านรังสิตจริง

แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดวัดพระธรรมกาย ยอมรับว่า เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางวัดเคยสั่งอาหารจากภัตตาคาร "กังเจียมทู้" มาให้พระฉันจริง โดยจะมีการจ่ายเงินเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 100,000 บาท และบางเดือนก็มากกว่าแสนบาท แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสั่งอาหารอีกร้านหนึ่งอยู่ย่านรังสิตเช่นกัน

ทั้งนี้ "ภัตตาคารกังเจียมทู้" เป็นภัตตาคารเก่าแก่ และมีชื่อเสียงในเขตคลองหลวง และเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักกินย่านนี้

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า หลังจากร้านกังเจียมทู้ได้ปิดกิจการเพื่อปรับปรุงร้านใหม่ ทางวัดได้ย้ายสถานที่สั่งอาหาร แต่ยังคงสั่งอาหารเลิศรสมาฉันอยู่เช่นเดิม

อย่างไรก็ดี สำหรับ "ภัตตาคารกังเจียมทู้" นี้ลักษณะการตกแต่งร้านจะรับเอาอารยธรรมวัดพระธรรมกายอย่างมาก โดยมีการตกแต่งร้านคล้ายๆ กับโบสถ์หลังเก่าของวัดพระธรรมกาย

"เท่าที่ทราบหลวงพ่อธัมมชโย ชอบฉันอาหารที่มีรสชาติดีและน้อยครั้งนักที่จะออกมาฉันอาหารร่วมกับพระภิกษุรูปอื่นในโรงฉันซึ่งท่านปฏิบัติอย่างนี้มานานแล้ว จนถือเป็นเรื่องปกติ แต่วันไหนออกฉันที่โรงฉันแสดงว่าวันนั้นต้องมีพระอาคันตุกะหรือพระที่มีสมณศักดิ์สูงมาเยียมเยียนวัด แต่หากวันใดมีพระที่ชอบพอกันมาเยี่ยม หลวงพ่อก็จะไม่ออกมาที่โรงฉัน แต่จะชวนกันฉันอาหารภายในกุฏิ ซึ่งที่กุฏิของท่านก็จะมีแต่หลวงพ่อทัตตชีโว เท่านั้นที่สามารถเข้าออกนอกในได้ และจะมีพระเพียง 2-3 รูปเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงภายในกุฏิของท่านได้"

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลวงพ่อธัมมชโย ปกติจะใช้รถเชอโรกี, รถเบนซ์ เอส 500 และรถเชฟโรเล็ต เป็นรถประจำตัว โดยมีคนขับรับส่งเรียบร้อย แต่ทุกวันนี้ไม่มีใครทราบว่ารถเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน รวมทั้งคนขับด้วยไม่มีใครรู้เห็นว่าไปพักอยู่กับใครและที่ไหน

แหล่งข่าวระบุอีกว่า เรื่องภายในวัดพระธรรมกายทุกอย่างดูจะเป็นความลับไปหมด มีเฉพาะเรื่องที่ท่านต้องการให้รู้เท่านั้นถึงจะรู้ได้ แต่หากเรื่องใดทางวัดไม่อยากให้รู้ทุกอย่างก็จะถูกปิดเป็นความลับ และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการทราบเรื่องเหล่านี้