Make your own free website on Tripod.com

กรุงเทพธุรกิจฉบับ วันพุทธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542

ผลสอบธรรมกายผิดหลักธรรมส่งเจ้าคณะภาค 1 ชี้ขาดวันศุกร์นี้

คณะกรรมาธิการศาสนา แย้มผล สอบธรรมกาย 4 ประเด็น ส่วนใหญ่คลาดเคลื่อนหลักธรรม เตรียมส่งพระเทพโมลี
สัปดาห์นี้ ด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ออกโรงตำหนิ พล.ท แต่งชุดขาว ไปร่วมธรรมกาย " อาคม เอ่งฉ่วน " เผยสำนักราช
เลขานุการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขอข้อมูลว่ามีบุคคลใดแอบอ้างพระองค์หรือไม่

รายงานข่าวจากคณะกรรมาธิการศาสนาฯ สภาผู้แทนฯ แจ้งว่า วันนี้(3) จะสรุปประเด็นของวัดธรรมกาย 4 ประเด็น คือ
1. ศาสนธรรม 2. ศาสนบุคคล 3. ศาสนวัตถุ 4. ศาสนพิธี
และจะเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อถวายแก่พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 เพื่อใช้ในการประกอบพิจารณา

เอกสารสรุปในเรื่องศาสนาธรรมแยกเป็น 5 ส่วน คือ
1. วิชชาธรรมกาย
2. หลักคำสอนว่าด้วยนิพพานเป็นอัตตา
3. หลักคำสอนเรื่องต้นธาตุต้นธรรม
4. อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และ
5. กระบวนการทำให้บุญเป็นสินค้า มีบางส่วนคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่แท้จริง

ส่วนเรื่องศาสนาบุคคล แยกเป็น 3 ส่วน คือ
1. พฤติกรรมของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่มีความเปลี่ยนแปลงในตนเอง จนทำให้
คนใกล้ชิดหมดความเลื่อมใสศรัทธา
2. พฤติกรรมของแม่ชีจันทร์ อวดอ้างปาฏิหาริย์ว่าได้รับวิชาธรรมกายชั้นสูงสามารถสั่งพระเณรได้
3. พระภาวนาวิริยคุณ หรือ พระทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัด และพระลูกวัดอีก 10 รูป เป็นผู้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติมาจาก
เจ้าอาวาสเช่น พระสมชาย ฐานะวุฒิโธ และพระปลัดสุธรรมโม

เรื่องศาสนาวัตถุ การก่อสร้างวัดธรรมกายและมหาธรรมกายเจดีย์ ที่ทางวัดได้ประกาศจุดยืน ว่าจะสร้างวัดให้ใหญ่และเป็นที่อัศจจรย์
ที่สุด แต่จาก
คำสอนของพระธรรมปิฎก ที่ระบุว่า การสร้างศาสนวัตถุ ในหลักพุทธศาสนา ควรยึดหลัก
ไตรสิกขา ไม่มุ่งให้มีการกระจุกเพียงที่เดียวเพื่อให้คนมาศรัทธา หรือสร้างเพื่อแข่งขันกัน และในเมืองไทยมีศาสนาสถาน ที่เป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่อยู่แล้ว
คือ พุทธมณฑล จ. นครปฐม
จึงไม่สมควรจะสร้างแข่งขันให้ใหญ่กว่านี้อีก

ส่วนเรื่องการก่อสร้างพระพุทธรูป ที่ใช้หลักนึกคิดตามใจชอบ ผู้ที่ตัดสินใจเพียงคนเดียวคือเจ้าอาวาสและเป็นการออกแบบตามนิมิต
ไม่มีลักษณะคงที่ต่างจากหลักพุทธศิลป์

เรื่องศาสนาพิธี การประกอบพิธีถวายข้าวพระที่วัดระบุว่า การจัดพิธีดังกล่าว เพื่อจะนำไปถวายพระพุทธเจ้า ในอายตนะนิพพาน และอ้างว่า จะได้บุญมาก โดยผู้ที่สามารถประกอบพิธีดังกล่าวได้ คือ เจ้าอาวาสและแม่ชีจันทร์เท่านั้น ในเรื่องนี้ ชาวพุทธจะไม่ถวายทานโดยตรงกับพระพุทธเจ้า แต่จะบูชาตามพุทธานุสติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายเลขานุการได้นำเอกสารที่สรุปประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมการใน 8 ประเด็นมามอบให้นายสุวัฒน์
เงินฉ่ำ ประธานคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนาย สุวัฒน์ และนายอาคม เอ่งฉ่วน รมช. ศึกษาธิการ
เดินทางไปเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ที่ตำหนักนนทบุรี

นายอาคม เปิดเผยกรณีที่ข้าราชการในสำนักเลขานุการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ได้เดินทางมาที่
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเพียงสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลของกองงานในพระองค์กรณีจะ
มีผู้หนึ่งผู้ใดแอบอ้างพระองค์หรือไม่ใน
การดำเนินกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบวัดพระธรรมกายซึ่งสำนักราชเลขานุการก็ได้มาปฏิบัติ
หน้าที่ตามปกติลักษณะขอข้อมูลว่าจะมีใครแอบอ้างพระองค์ท่านไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมิบังควร
หรือไม่

นายอาคม กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้รับการสรุปของคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลกรณีวัดพระธรรมกายของกระทรวงศึกษาธิการ
แล้ว ซึ่งมีอยู่ 4 ประเด็นเป็นข้อมูลทั้งฝ่ายรวบรวมข้อมูลฝ่ายวัดแก้ข้อกล่าวหา จะได้นำพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 ในสัปดาห์นี้

ด้านพล.อ. มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ผบ. สส. กล่าวว่า กองทัพไม่ได้สนับสนุนให้ทหารไปศรัทธาวัดพระธรรมกายแต่
อย่างใด ดังนั้น การแต่งเครื่องแบบไปร่วมงานจึงไม่เหมาะสม เพราะเป็นการไปร่วมลักษณะส่วนตัว จึงต้องมีการตำหนิกันบ้าง เพราะผู้ที่ทำเรื่องนี้มียศถึง พล.ท. แล้ว