Make your own free website on Tripod.com

นี่ก็อีกบริษัทหนึ่งที่ตั้งมาหลอกลวงประชาชน มีพระผู้ใหญ่ในวัดพระธรรมกายถือหุ้นครบถ้วน --- คุกแล้วจ้า...
เนื้อความ : บริษัท ดูแวค จำกัด ของวัดพระธรรมกาย
ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 คือพระปลัดสุธรรม สุธัมโม
ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 4 คือ พระ ดร.ชัยเจริญ ธีรญาณโณ ปัจจุบันออกจากวัดแล้ว อาศัยอยู่กุฏิ น.17 วัดโพธิ์
ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 คือ พระครูสมบุญ สมาปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในปัจจุบัน
ยังไม่มีการขายหุ้นหรือถ่ายโอนหุ้นให้แก่ฆราวาสแต่อย่างใด ยังคงถือครองหุ้นอยู่ในขณะที่บวชมานานแล้ว
บริษัท ดูแวค คือเจ้าของโครงการบัณฑิตนคร 1 และ 2 พื้นที่ประมาณ 4000 ไร่ จาก กม.51 รังสิตไปถึงเชียงรากน้อย แต่โครงการล้มไปเพราะไม่ได้สร้างสาธารณูปโภคให้ผู้จับจองที่ซื้อดินเปล่า ต่อมาโอนให้บริษัท ยู-ทาวน์ ดำเนินการต่อ แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ยังหลอกลวงชาวบ้านต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

สาธุ…. ท่านกัลยานะมุด สัปดาห์หน้า ถึงคิว สีกา อ., อดีตอธิบดีคนหนึ่งนะจ๊ะ เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยที่มีกำแพงหนามล้อมรอบ มียามบนหอคอยเฝ้ารักษาความปลอดภัย มีไฟกราดส่องแสงตรวจตราตลอดเวลา สาธุ

บริษัท ดูแวค จำกัด
ทะเบียนเลขที่ บค 1103/2527
สำนักงาน : กรุงเทพมหานคร

ทุนของบริษัท : กำหนดไว้ หนึ่งล้านบาท แบ่งออกเป็น หนึ่งร้อยหุ้น
มูลค่าหุ้นละ หนึ่งหมื่นบาท
ประธานกรรมการ : คุณหญิงอุไรวรรณ หงสประภาส
กรรมการผู้มีอำนาจ : นางจิรวัฒน์ ศรีสัตนา
จำนวนผู้ถือหุ้น : เจ็ดคน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(1) คุณหญิงอุไรวรรณ หงสประภาส อาชีวะ แม่บ้าน อายุ 59 ปี
บ้านเลขที่ 34 ซอยอารีย์ 4 ใต้ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น
(2) นางจิรวัฒน์ ศรีสัตนา อาชีวะ ค้าขาย อายุ 39 ปี
บ้านเลขที่ 44 ซอยศุภราช ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น
(3) นายสุธรรม ตีระวนิช อาชีวะ นิติกร อายุ 321 ปี
บ้านเลขที่ 44 ซอยศุภราช ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น
(4) นายชัยเจริญ บุญลยางกูร อาชีวะ วิศวกร อายุ 33 ปี
บ้านเลข 94/29 หมู่ที่ 3 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น
(5) นายสมบุญ จงภัทรนิชพันธ์ อาชีวะ นักธุรกิจ อายุ 33 ปี
บ้านเลข 11/97 ซอยธนารักษ์ ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น
(6) นายสมชาย กลิ่นหอมรื่น อาชีวะ วิศวกร อายุ 31 ปี
บ้านเลขที่ 91/4 หมู่ที่ 4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น
(7) นายรังสฤษดิ์ จินตมากูล อาชีวะ นักธุรกิจ อายุ 29 ปี
บ้านเลขที่ 806/6 ถนนริมทางรถไฟ แขวงบางกะปิ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น202.44.144.100 203.155.245.15
จากคุณ : ประหยัด พิพัทธ์ภัทรา - [10 ก.ย. 2542 13:36:22]


ความคิดเห็นเพิ่มเติม : ขอบคุณครับ
ผมจะรอดูผลงานการกระชากไส้คนทำลายป่าอย่างอดีตอธิบดีกรมป่าม้วยคนหนึ่งด้วย
ว่าได้โกงกินแผ่นดินของชาติไปมากน้อยแค่ไหน

194.83.240.21 unknown, 194.83.240.242
โดยคุณ: COPY(ตัวปลอม) - [10 ก.ย. 2542 14:48:12]