Make your own free website on Tripod.com

จับโกหกรายวินาที วัดพระธรรมกายไม่เคยทำธุรกิจการค้า (ฮากลิ้ง)
เนื้อความ : วัดพระธรรมกายได้ส่งเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ กรณีการทำธุรกิจก่อตั้งบริษัทการค้า ดังนี้
“เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ไม่เคยก่อตั้งบริษัททำธุรกิจ ส่วนสาธุชนที่มาวัดก็คงประกอบอาชีพต่างๆ กันไป ซึ่งเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล”
จากการชี้แจงข้างต้น แม้จะไม่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่ปรากฏ แต่จากหลักฐาน พยานบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ เจ้าอาวาสได้เดินทางไปตรวจกิจการในบริษัทต่างๆ ทั้งสามกลุ่มข้างต้นนั้นอยู่เนืองๆ เช่น การไปตรวจดัชนีตลาดหุ้นและการสั่งซื้อขายหุ้น ณ ตึกราชเทวีทาวเวอร์ ย่านราชเทวี ถนนพญาไท ในช่วงที่นายสอง วัชรศรีโรจน์ กำลังรุ่งเรือง และหลังจากนั้นอีกไม่นานนายสองก็ถูกทางการจับกุมในข้อหาปั่นหุ้นด้วยการเข้าไปกว้านซื้อและปั่นหุ้นของธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (BBC.) และดำเนินการเพื่อเข้าไปถือหุ้นส่วนใหญ่ของธนาคารดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอื้อฉาวเมื่อหลายปีก่อน (กรณีนี้ตรงกับปากคำของพยานหลายคนที่กล่าวว่า พระธัมมชโยต้องการมีธนาคารพาณิชย์ไว้ในครอบครอง) นอกจากนั้นพระธัมมชโยยังได้เดินทางไปตรวจกิจการของ บริษัท ดีเจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นต้น ส่วนพระภิกษุสงฆ์ของวัดพระธรรมกาย ในช่วงที่เป็นฆราวาสแกนนำของวัด ได้เข้าไปมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและร่วมก่อตั้งในบริษัทต่างๆ เช่น บริษัท ดูแวค จำกัด เป็นต้น หลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้โอนหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นไปในนามบุคคลอื่นแต่อย่างใด ยังมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่กระทั่งทุกวันนี้ เช่น นายสุธรรม ตีระวนิช (พระปลัดสุธรรม สุธัมโม) นายถวัลย์ศักดิ์ บุญศิริวัฒนกุล นายเทิดชาติ ศรีนพรัตน์ เป็นต้น

นี่คือบริษัทหนึ่งของวัดพระธรรมกาย ที่อ้างว่าไม่เคยทำธุรกิจ แต่นายเทิดชาติ ศรีนพรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทแห่งนี้ และนายเทิดชาติ ศรีนพรัตน์ เป็นอีกผู้หนึ่งที่ตำรวจออกหมายจับพร้อมกับนายมัยฤทธิ์ครับ ท่านกัลยานะมุด


ปี 2530 :บริษัท หมอกมุงเมือง จำกัด
ทะเบียนเลขที่ บค 5505/2530
สำนักงาน : กรุงเทพมหานคร

ทุนของบริษัท :กำหนดไว้ ห้าล้านบาท แบ่งออกเป็น ห้าหมื่นหุ้น
มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท
กรรมการผู้มีอำนาจ : นายถวัลย์ศักดิ์ ศิริวัฒนกุล
สถานะปัจจุบัน : เดิมชื่อ บริษัทคอมพิวเตอร์โคออปเปอเรชั่น จำกัด เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่อุปสมบทเป็นพระชั้นในวัดพระธรรมกาย จึงมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท หมอกมุงเมือง จำกัด” มีนางจิรวัฒน์ ศรีสัตนา หรือสีกาอี๊ด เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ แต่พระภิกษุหลายรูปรวมทั้งพระถวัลยศักดิ์ ยังมีการถือครองหุ้นในบริษัทอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ทั้งที่ดำรงเพศพระภิกษุในปัจจุบัน
จำนวนผู้ถือหุ้น : เจ็ดคน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(1) นายถวัลย์ศักดิ์ บุญศิริวัฒนกุล อาชีวะ ค้าขาย อายุ 31 ปี
บ้านเลขที่ 67/9 ตรอกเพชรพลอย ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว 3,000 หุ้น
(2) นายวันชัย ภัทรโกมล อาชีวะ ค้าขาย อายุ 25 ปี
บ้านเลข 36/9 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว 7,000 หุ้น
(3) นายเทิดชาติ ศรีนพรัตน์ อาชีวะ ค้าขาย อายุ 25 ปี
บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ที่ 8 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว 7,500 หุ้น
(4) นายพิศณุ คล้ายทิม อาชีวะ ค้าขาย อายุ 25 ปี
บ้านเลข 36/9 ซอยอารี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว 7,500 หุ้น
(5) นายพิชัย อาจริยะกุล อาชีวะ ค้าขาย อายุ 36 ปี
บ้านเลข 411 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว 5,000 หุ้น
(6) นางสาวคนึงนิจ ภู่พัฒน์ อาชีวะ ค้าขาย อายุ 33 ปี
บ้านเลขที่ 411 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น
(7) นางจิรวัฒน์ บุณยบุตร อาชีวะ ค้าขาย อายุ 42 ปี
บ้านเลขที่ 44 ซอยศุภราช ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หนึ่ง หุ้น203.144.249.46
จากคุณ : ประหยัด พิพัทธ์ภัทรา - [9 ก.ย. 2542 12:41:55]


ความคิดเห็นเพิ่มเติม : ยิ่งนานก็ยิ่งไผล่......

ยิ่งดูก็เหมือนยิ่งชัด

หลอกลวง หลอกลวงจริงๆ ธมก...

202.44.216.240 10.1.205.23
โดยคุณ: long stories - [9 ก.ย. 2542 13:16:37]


ความคิดเห็นเพิ่มเติม : ชาวธรรมกายยิ่งดิ้น ก็ยิ่งสำรักน้ำโคลนตมที่ตัวเองสาดไว้

203.149.33.252 203.149.32.225
โดยคุณ: เฮ้อ! - [9 ก.ย. 2542 14:18:03]


ความคิดเห็นเพิ่มเติม : รู้สึก จะมีลูกศิษย์ นอกแถววัดธรรมกาย มาป่วนประเด็นอยู่เลย ไม่รู้จะแก้ตัวในประเด็นอย่างไร มั้ง เลย เล่นเสียเละ ไม่แยกประเด็น

กลับไปให้หลวงพ่อนั่งสมาธิใหม่ดีกว่า ถ้าจะมาเล่นประเด็น ใต้จีวร แบบนี้นี่


202.47.249.56
โดยคุณ: ตุ๊กแก - [9 ก.ย. 2542 20:17:24]


ความคิดเห็นเพิ่มเติม : พวกธรรมกายนอกแถว น่าเบื่อมาก
ช่างเป็นพวกที่เจริญลงๆเสียจริงๆ
ความคิดเห็นต่างๆที่แสดงออกมา
ย่อมแสดงให้เห็นว่าตนเป็นเช่นไร
ผมไม่สนใจว่าใครจะเอากับใคร ใครจะเสพกับใคร แต่ผมสนใจว่าชาววัดธรรมกายกระทำการอย่างที่เขากล่าวหาหรือไม่
ถ้าตอบประเด็นนี้ไม่ได้ก็ไม่ควรโผล่ออกมา
กลับวัดซะ....นะจ๊ะ

203.155.131.9
โดยคุณ: ไท - [10 ก.ย. 2542 07:52:27]


ความคิดเห็นเพิ่มเติม : ไม่เข้าใจจริงๆ ทำไมศิษย์วัดพระธรรมกาย ถึงได้มีวาจาแบบนี้ แล้วมาบอกว่า หลวงพ่อของท่านดี มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
ในขณะที่พวกท่านทำตัวกันแบบนี้ ใช้วาจาแบบนี้ ผมไม่เคยไปวัดธรรมกาย ไม่รู้ว่าเค้ามีการสั่งสอนกันยังไง แต่ถ้าดูจากการโต้ตอบของศิษย์ ธรรมกาย
ผมก้อพอจะตัดสินเดาได้แล้วว่า ที่วัดเค้าสอนกันยังไง

" สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล"

203.146.6.225
โดยคุณ: ประชาชน - [10 ก.ย. 2542 09:36:55]


ความคิดเห็นเพิ่มเติม : ในหัวมีแต่เรื่อง .... เท่านั้นเหรอ พิมไท
ไม่ต้องซ่อนนะ IP นี้จำได้เสมอ

203.146.57.194 10.0.0.1
โดยคุณ: TAKAKO - [11 ก.ย. 2542 04:16:31]


ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :